Selvbetjening
Beholder til mad- og restaffald, med billede af, hvordan det sorteres.

Beholder til mad- og restaffald

Fra 1. juli 2021 skal vi sortere madaffald og restaffald hver for sig, for madaffaldet er nemlig fyldt med energi og kan bruges til at fremstille biogas – til stor gavn for miljø og klima. Det betyder, at alle husstande i Fredericia Kommune skal have nye to-delte affaldsbeholdere. 

Vi indfører den nye ordning for at leve op til de nationale krav om sortering og genanvendelse.

Bor du i enfamiliehus eller har sommerhus, fik du i juni 2021 en ny, smart beholder med to rum - et mindre rum til madaffald og et større rum til restaffald. Beholderen erstatter den grå og grønne beholder til restaffald og grønt affald. 

Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål her på siden.

Den nye beholder har to rum - ét til madaffald og ét til restaffald.

Madaffald er alt organisk affald fra køkken og madlavning. Madaffald er både rå, tilberedte og for gamle/fordærvede madvarer. Det omfatter bl.a. det grønne madaffald, som vi hidtil har smidt i den grønne beholder eller kompostbeholder – men også størknet fedt, kød, knogler osv.

Haveaffald må ikke komme i beholderen, men skal afleveres på genbrugspladsen eller komposteres derhjemme.

Restaffald er alt det øvrige, som du ikke kan sortere til genbrug.

Se mere i den sorteringsguide, som du får i velkomstpakken sammen med din nye beholder.

Sammen med den nye beholder modtager du også 2 ruller klare sække til sortering af genbrugsmaterialer. 

Mad- og restaffald skal i plastposer med knude på, og du skal selv sørge for at anskaffe plastposerne. Der er ikke særlige krav om farver eller lignende, men du må IKKE bruge bioplastposer til madaffaldet, da de ikke kan håndteres i anlægget, hvor madaffaldet behandles. Bioplast-poser trevler og sætter sig let fast i anlægget, ligesom trevlerne blander sig med madaffaldet. Plastikposer er derimod lette at frasortere og sendes efterfølgende til genanvendelse. 

Husk også at al mad-affald skal være uden emballage.

De tidligere papirposer til grønt affald er udgået pr. 1. juli 2021.
Det skyldes dels, at madaffaldet skal være i lukkede poser i anlægget til bioforgasning, dels at det er vanskeligt at opretholde en god hygiejne med madaffald i papirposer. 

 

 

Vi skal alle sammen sortere til genbrug samt mad- og restaffald, og meget af sorteringen sker indendørs. Hvordan det bedst organiseres hjemme hos dig, vælger du selvfølgelig helt selv. Du kan evt prøve at søge på “affaldssortering indendørs” på internettet for at få inspiration til smarte løsninger. I dit køkken står det dig frit for, at vælge en indendørs beholder, som passer til din indretning.

Poser til madaffald

Madaffaldet skal sorteres fra i plastikposer. I Fredericia Kommune er det dig som borger, der vælger, hvilken plastikpose du ønsker at benytte til dit affald – også dit madaffald.  Plastikposerne sorteres fra i anlægget, hvor madaffaldet behandles. 

Det kan virke underligt at sortere madaffald – altså organisk affald – fra i plastikposer. Men hvis vi ser nærmere på behandlingen af madaffaldet, giver det mening: 

Madaffaldet behandles på et pulpanlæg, hvor poserne sorteres fra. Bioplast-poser trevler og sætter sig let fast i anlægget, ligesom trevlerne blander sig med madaffaldet. Plastikposer er derimod lette at frasortere og sendes efterfølgende til genanvendelse. 

Affald & Genbrug har hidtil udleveret brune papirsposer til grønt affald. Fra 1. juli 2021 udgår de brune papirsposer og kan ikke længere benyttes.

 

 

Du kan fortsat lægge de brugte batterier i en pose ovenpå din affaldsbeholder. Så tager skraldemanden den med, når han tømmer din beholder. 

Har du farligt affald, fx malingrester, tomme aerosoldåser og lignende, skal du fortsat en tur på genbrugspladsen. Der er dog planer om, at også farligt affald skal indsamles ved husstanden. 

Madaffaldet bruges til sidste dråbe. Først produceres biogas ud af madaffaldet, og restproduktet fra den produktion bliver til naturgødning i landbruget. Her er det meget eftertragtet, fordi det indeholder meget fosfor, der er et vigtigt næringsstof, som danske marker i stadig højere grad mangler.

Biogas er fleksibelt, da det kan lagres og bruges på mange måder. Fx kan det opgraderes og sendes ind på naturgasnettet, og det kan bruges i transportsektoren som brændstof. Derfor passer det godt til fremtidens energiforsyning.  

Det afgassede madaffald (pulpen) indeholder mange gode næringsstoffer. Derfor kan det returneres til markerne, hvor det bruges som gødning. Derved fuldendes cirklen ”fra jord til bord til jord igen”. 

 

 

Ja, du er stadig velkommen til at hjemmekompostere dit haveaffald og dit grønne madaffald. Du kan ikke fratages ordningen ved selv at hjemmekompostere. Dit madaffald fx kødrester, sovs og mejeriprodukter skal sorteres til madaffald i den nye 2- delte beholder. Der er således meget, som du kan aflevere som madaffald, der ikke egner sig til kompostering. På den måde får vi udnyttet alle ressourcer i dit madaffald.   

 

Hvad må hjemmekomposteres?

 • Rester af rå grøntsager og frugt, blomster
 • Knuste skaller fra æg, nødder eller lignende
 • Kaffegrums og tefiltre med blade
 • Husdyraffald fra fx. kaniner og høns (ikke fra hund og kat)
 • Findelt haveaffald

Hvad skal ikke hjemmekomposteres, men sorteres til madaffald?

 • Kød, fisk, fedt og madrester med kød (animalske madvarer)
 • Tilberedte grøntsager/frugt 
 • Brød og kagerester

Dit haveaffald kan du enten kompostere derhjemme eller aflevere på genbrugspladserne. Haveaffaldet må ikke blandes med madaffaldet i din nye beholder. Det skyldes, at behandlingsanlægget for madaffald ikke kan håndtere haveaffaldet. 

Vi har i Fredericia Kommune valgt samme størrelse beholder for alle 1-familiehusstande. Erfaringen viser, at det er en beholder-størrelse, som passer til de flestes behov. Men skulle du nu have behov for en ekstra beholder, er der mulighed for det. Kontakt Affald & Genbrug på tlf. 72106367 eller mail affald.genbrug@fredericia.dk for mere information.

Har du kun engang imellem for meget restaffald, kan du sætte en ekstra sæk, som tages med ved den alm. tømning. Det koster kun 25 kr/sæk. Se mere her.

Det er ikke muligt at få en mindre beholder. Det skyldes, at den mindre beholder ikke passer til skraldebilen og derfor ikke kan tømmes. Derudover er der en tendens til, at affaldet sætter sig fast i mindre beholdere, og beholderne ikke bliver tømt helt.

Enkelte husstande kan efter aftale med Affald & Genbrug, Fredericia Kommune, af praktiske årsager have behov for at anvende sække til mad- og restaffald i stedet for en beholder. Det gælder typisk ved byhuse, hvor det ikke er muligt at få en beholder transporteret gennem huset ud til facaden, hvor skraldebilen kan holde. I disse tilfælde kan man i stedet anvende sække. 

Evt. trådstativ eller beholder til sækkene skal man selv anskaffe. Da vi pt får mange beholdere ind på genbrugspladserne fra andre husstande, kan vi lige nu tilbyde dig at komme forbi Genbrugscentret på Nordre Kobbelvej og få en beholder her. Se åbningstider for Genbrugscentret her

Har du spørgsmål til sækkeløsningen til mad- og restaffald, kan du kontakte os på telefon 7210 6367 eller mail: affald.genbrug@fredercia.dk 

 

Priserne er i 2021 uændrede.

Priser for 2022 afgøres politisk i budgetforhandlingerne senere på året. Vi kan derfor ikke oplyse dem på nuværende tidspunkt. De nye priser for 2022 offentliggøres her på siden, når de er vedtaget.

 

Indsamlingen af genbrugssække fortsætter som hidtil - og næsten uændret. Fremover skal alle sækkene til genbrug forsynes med et klistermærke med et piktogram for det, der er i sækken. Det er et krav for, at vi fortsat kan anvende genbrugssækkene og ikke skal bruge beholdere, som man ser mange andre steder.

Både genbrugssække og klistermærker har du fået sammen med den nye beholder til mad- og restaffald. Mangler du genbrugssække, kan du altid købe flere på genbrugspladserne. 

 

 

Fremover skal beholderen stå ved skel, når den skal tømmes. Det er dit ansvar, at beholderen står, så skraldemanden let kan komme til den, og 0-5 m fra skel ved indkørslen.

Bor du for eksempel på en koteletgrund, kan der være langt til skel ved indkørslen. Her kan du, hvis du opfylder en række bestemte krav (se kravene via flg. link her) ansøge om tilkøb af afhentning ved huset. Tilkøb af denne ordning forudsætter at ansøgningen om tilkøb godkendes af Affald og Genbrug. Hvis din ansøgning godkendes, er den nuværende pris for afstandstillæg 162 kr. årligt.

Beholderen skal stå med håndtaget vendt udad, så skraldemanden nemt kan tage den med, og låget skal være lukket.

Det får du mere information om, når du modtager den nye beholder.

Klik på pilen og få mulighed for at se tegningen i 3D. Hold musetasten nede og drej tegningen rundt eller zoom ind, så du kan se netop det forhold, der er vigtigt for dig. 

Bor du på en koteletgrund, er du selv ansvarlig for at stille din beholder frem til afhentning jf. gældende regler for skel. Fremover skal beholderen stå ved skel, når den skal tømmes. Det er dit ansvar, at beholderen står, så skraldemanden let kan komme til den, og 0-5 m fra skel ved indkørslen.

Du kan dog, hvis du opfylder en række bestemte krav (se kravene via flg. link her) ansøge om tilkøb af afhentning ved huset. Tilkøb af denne ordning forudsætter at ansøgningen om tilkøb godkendes af Affald og Genbrug. Hvis din ansøgning godkendes, er den nuværende pris for afstandstillæg 162 kr. årligt.

Klik på tegningen nedenfor, så kan du zoome og dreje tegningen, så du får en præsentation af mulighederne og kravene til adgangsvejen.

Bor du på landet og har en lang indkørsel, hvor det bl.a. er muligt for skraldebilen at køre og vende med en almindelig trepunkts-vending, har du  mulighed for at få tømt din beholder ved huset, hvis du opfylder en række bestemte krav (se kravene via flg. link her). Opfylder du kravene, kan du ansøge om tilkøb af afhentning ved huset. Tilkøb af denne ordning forudsætter at ansøgningen om tilkøb godkendes af Affald og Genbrug. Hvis din ansøgning godkendes, er den nuværende pris for afstandstillæg 162 kr. årligt.

Klik på tegningen nedenfor, så kan du zoome og dreje tegningen, så du får en præsentation af mulighederne og kravene til adgangsvejen.

Bor du i lejlighed, har I formentlig en fælles affaldsløsning i din bebyggelse. Enten i form af fælles beholdere til affaldet i gården eller som en nedgravet løsning med indkast.  

Vi ruller den nye løsning ud til enfamiliehuse og sommerhuse i forsommeren 2021, så de kan tage de nye beholdere i brug pr. 1. juli. Derefter følger etagebyggeri og andre med fælles affaldsløsninger senere på efteråret 2021. Det sker bl.a. i et samarbejde med de store boligselskaber i kommunen. Indtil du hører andet fra enten dit boligselskab, udlejer eller os, er sorteringen stort set uændret:

 • Den grønne beholder til haveaffald og grønt affald fra køkkenet udgår.
 • Madaffald sorteres sammen med restaffaldet.
 • Har du haveaffald, skal det afleveres på genbrugspladsen - eller det kan komposteres.
 • Genbrug sorteres helt, som du hidtil har gjort.   

  Se mere om etagebyggeri her - især for dig, der er vicevært.

Har du en erhvervsvirksomhed, sker der ingen ændringer. Som erhvervsvirksomhed har du selv ansvaret for at bortskaffe madaffald - ligesom du selv sørger for de øvrige genanvendelige materialer. 

Har du ansvaret for affaldshåndteringen i en institution, er du blevet kontaktet i september 2021 for overgang til ny sorteringsordning og nye beholdere ultimo 2021. Se mere her.