Selvbetjening

Dagrenovation

OBS. Der kommer ny affaldsordning for dagrenovation. Læs her her.

Dagrenovation består af det affald, der er tilbage, efter du har sorteret fra til genbrug. I Fredericia kommune opdeles dagrenovationen i restaffald og grønt affald. Kommunens renovatør kommer og tømmer beholderne til restaffald og grøntaffald hver 14. dag. Her på siden kan du læse meget mere om, hvordan du sorterer dit affald, hvad du gør med ekstra affald, og hvad du skal være opmærksom på som udlejer.

 

OBS. Der kommer ny affaldsordning for dagrenovation. Læs her her.

Alt dagrenovation skal sorteres i restaffald og grønt affald. Grønt affald består af alt komposterbart affald fra husholdningen samt mindre stykker haveaffald.

Eksempler på grønt affald:

 • Frugt- og grøntsager
 • Afskårne blomster og potteplanter
 • Kaffegrums og teblade inklusive filtre
 • Brød- og kagerester, kornprodukter
 • Små mængder kattegrus
 • Små mængder afklippet græs og findelt haveaffald uden jord

Er du i tvivl om hvorvidt, bestemte typer af affald hører til grønt affald, opfordrer vi til at benytte vores sorteringsguide.

Hjemmekompostering eller afhentning

 Du kan vælge at hjemmekompostere dit grønne affald eller at få det afhentet af vores renovationsmedarbejdere.

Ønsker du at hjemmekompostere, kan du læse mere og få gode råd på siden kompost & haveaffald.

Vælger du i stedet at få afhentet dit grønne affald, skal du benytte den grønne beholder, som tømmes hver 14. dag. Har du ingen grøn beholder, kan du bestille en via selvbetjening, hvor du også kan se din tømmedag for grønt affald. Afhentet grønt affald komposterer vi på vores fælles komposteringsanlæg, hvor den færdige kompost efterfølgende kan bruges som gødning.

Papirsposer til indendørs sortering

Du får leveret brune papirsposer hjem til din adresse 2 gange årligt. Alternativt kan du hente papirsposer gratis på genbrugspladsen.

OBS. Der kommer ny affaldsordning for dagrenovation. Læs her her.

Dagrenovation fra din husholdning skal sorteres i restaffald og grønt affald. Restaffaldet er det, der er tilbage, når du har frasorteret alt grønt affald.

Eksempler på restaffald:

 • Madrester som fedt, sovs, fisk, kød og pålæg
 • Vådt og beskidt papir og pap
 • Bleer og hygiejnebind
 • Brugt engangsservice og støvsugerposer

Er du i tvivl om hvorvidt, bestemte typer af affald hører til restaffald, opfordrer vi til at benytte vores sorteringsguide.

Alt restaffald skal i de grå affaldsbeholdere, der tømmes hver 14. dag. Du kan se din tømmedag for restaffald via selvbetjening. Restaffaldet bliver herefter brændt, og varmen udnyttes til energifremstilling.

OBS. Der kommer ny affaldsordning for dagrenovation. Læs her her.

Vores renovatør tømmer beholderne til restaffald og grønt affald hver 14. dag. Du kan se, hvornår du for tømt dine affaldsbeholdere via selvbetjening.

Hvis din affaldsbeholder ikke er blevet tømt på afhentningsdagen, kan du enten kontakte os eller give besked via selvbetjening.

Sommertømning
Holder du sommerferie derhjemme kan dit affaldsbehov blive større, og de varme sommerdage kan hurtigt få affaldsbeholderen til at lugte. Derfor kan du i sommerperioden fra den 15. juni til og med den 15. august tilmelde din affaldsbeholder til ugentlig tømning. Tilmelding til sommertømning skal ske via selvbetjening.

OBS. Der indføres skelordning med den nye affaldsordning fra 1. juli 2021. Læs mere under skelordning her.

For at vores renovatører kan tømme dine affaldsbeholdere, er der en række krav til placering og adgangsvej, som du skal overholde:

 • På tømningsdagen må beholderen til restaffald højst stå 20 meter fra skel. Beholderen til grønt affald må højst stå 3 meter fra skel. De andre dage, må du placere affaldsbeholderen på efter eget ønske på din grund.
 • På tømningsdagen skal affaldsbeholderen stå på et sted, hvor skraldemanden let kan komme til den.
 • Adgangsvejen til beholderen skal være plan, jævn og med fast underlag som for eksempel fliser eller asfalt. Der må ikke være trapper eller trin.
 • Adgangsvejen skal være ryddet for sne, is, beplantninger og genstande, der kan spærre.
 • Hunde må ikke være til fare eller gene.
 • Adgangsvejen skal være velbelyst.
 • Hjælp din skraldemand ved at vende håndtaget på beholderen ud mod adgangsvejen. Dette sparer mange skæve vrid i arme og skuldre dagligt.

Hvis det ikke er muligt for dig at overholde ovenstående, skal du i stedet sætte beholderen ud til skel senest kl. 6.00 på tømningsdagen.

Vær desuden opmærksom på ikke at overfylde affaldsbeholderen, så låget kan lukkes.

Låget på din affaldsbeholder skal være helt lukket på tømningsdagen.

Har du ofte problemer med en overfyldt affaldsbeholder, har du mulighed for at opgradere til en større. Læs mere her.

Overfyldte beholdere kan tiltrække rotter og andre skadedyr. Arbejdstilsynet er ikke begejstret for overfyldte beholdere. Der kan nemlig forekomme mikroorganismer i husholdningsaffaldet, som udgør en risiko for sygdomssmitte. For at minimere den påvirkning skraldemanden dagligt udsættes for, har Arbejdstilsynet besluttet at låget på affaldsbeholdere skal være helt lukket på tømningsdagen. Hvis låget ikke er lukket, kan skraldemanden undlade at tømme beholderen.

Læs mere om dine muligheder i afsnittet EKSTRA AFFALD herunder.

Har du mere affald end hvad der er plads til i din affaldsbeholder, er det vigtigt ikke at presse affaldet fast i beholderen, da det kan betyde at vi ikke kan tømme den. Hvis du har så meget affald, at du ikke kan lukke låget på din affaldsbeholder, har du i stedet flere muligheder, du kan benytte dig af.

Du kan sortere dit affald
Når du sorterer pap, papir, plast, glas, metal, flamingo og tøj og sko fra til genbrug, får du god plads i skraldespanden. Samtidig gavner du både miljøet og pengepungen. Er du i tvivl om, hvordan bestemte materialer skal sorteres, er der hjælp at hente i vores sorteringsguide.

Bestille en større affaldsbeholder
Har du gentagne gange for meget affald på din adresse, må du bestille en større affaldsbeholder. Det gør du via selvbetjening.

Bestille en ekstra tømning
Hvis du har for meget affald til at kunne vente indtil næste tømning af affaldsbeholderen, kan du bestille en ekstra tømning via selvbetjening.

Bruge en ekstra affaldssæk
Har du glemt at sætte din affaldsbeholder frem til tømning eller har du bare ekstra meget affald, kan du eventuelt sætte en ekstra sort affaldssæk sammen med din affaldsbeholder til næste tømning. Du skal dog inden give besked til os hos Affald & Genbrug eller via selvbetjening.

Aflevere det på genbrugscentret
Har du haft en større fest eller er din fryser gået i stykker, kan du på hverdage aflevere dit restaffald på Genbrugscentret, Industrivej 26. Henvend dig på kontoret ved ankomst, og oplys dit navn og adresse.  Herefter vil personalet anvise den container, du skal benytte til affaldet.

Lejer 
Bor du til leje, skal du kontakte din udlejer om spørgsmål med hensyn til affald fra ejendommen. Det er udlejers ansvar at sørge for at der er tilstrækkelig beholderkapacitet til at rumme lejernes affald.

Ejer 
Hvis du er ejer af en etageejendom eller lignende, kan du vælge at etablere nedgravede affaldssystemer. Nedgravede affaldssystemer kan rumme store mængder affald, som opbevares under jorden. De skal ikke tømmes så ofte, og de fylder langt mindre over jorden end traditionelle affaldscontainere. Læs mere om retningslinjerne for nedgravede affaldsbeholdere (åbnes i nyt vindue).

Ønsker du som udlejer at etablere nedgravede beholdere, skal du inden etablering kontakte os, for behandling og accept af den valgte løsning

Du kan også vælge at få oprettet et fælles affaldsrum/miljøstation. En miljøstation kan typisk bestå af firehjulede containere eller nedgravede affaldsløsninger, som placeres centralt i forhold til husstandene og kravene til adgangsvejen.

Vær opmærksom på at affaldsbeholderne ikke må overfyldes. Låget skal kunne lukkes helt, og der må ikke sidde noget i klemme.

Som udlejer er du forpligtet til at sørge for den tilstrækkelige kapacitet til at rumme lejernes affald.  Er der behov for en ekstra tømning af affald kan du kontakte os.

I tabellen nedenfor vises en oversigt over forventet mængde af forskellige affaldstyper. Antallet af liter er fastsat ud fra, hvor meget affald en husstand har i gennemsnit om ugen: 

Affaldstype

 

Mængde

i liter pr. husstand pr. uge

Tømning

 

Restaffald

75

Hver 14. dag

Grønt affald

10

Hver 14. dag

Papir

15

1 gang pr. måned

Glas

6

1 gang pr. måned

Pap

15

1 gang pr. måned

Plast (hård plast)

6

1 gang pr. måned

Plast (blød plast)

6

1 gang pr. måned

Metal/flamingo

6

1 gang pr. måned

 

Til miljøstationer/affaldsrum kan du som ejer vælge mellem forskellige størrelser containere til affaldet. Kontakt os for at aftale og bestille containere til de forskellige affaldstyper.

Du en liste over piktogrammer til mærkning af beholder her (åbnes i nyt vindue)

Du har mulighed for selv at printe labels hos eget valg af grafisk hus, eller købe dem hos Affald & Genbrug på Genbrugscenteret, Industrivej 26. 

Priser:

Piktogram 12x12 cm (udendørs label): 15 kr. stk

Piktogram 18x18 cm (udendørs label): 25 kr. stk.

Læs mere om afhentning af genbrug her.