Selvbetjening

Dagrenovation

Dagrenovation består af det affald, der er tilbage, efter du har sorteret fra til genbrug. I Fredericia kommune opdeles dagrenovationen i mad- og restaffald. Kommunens renovatør kommer og tømmer beholderne til mad- og restaffald hver 14. dag. Her på siden kan du læse meget mere om, hvordan du sorterer dit affald, hvad du gør med ekstra affald, og hvad du skal være opmærksom på som udlejer.

 

Der kommer ny affaldsordning for dagrenovation. Det betyder, at der bliver en overgangsperiode, hvor madaffald sorteres forskelligt afhængigt af, om du bor i parcelhus eller i lejlighed. Læs mere om den nye ordning her.

Hvis du bor i parcel- eller sommerhus skal al dagrenovation sorteres i restaffald og madaffald. 

Hvis du bor i lejlighed, skal madaffaldet i en overgangsperiode sorteres som restaffald. Det gælder, indtil du i efteråret 2021 også overgår til den nye affaldsordning.

Eksempler på madaffald:

 • Frugt- og grøntsager
 • Kaffegrums og teblade inklusive filtre
 • Brød- og kagerester, kornprodukter
 • Sovs, mælkeprodukter
 • Kød, knogler, fiskeben 
 • Fordærvet mad

Madaffald er ikke:

 • Kattegrus
 • Haveaffald
 • Græs eller potteplanter

Er du i tvivl om hvorvidt, bestemte typer af affald hører til grønt affald, opfordrer vi til at benytte vores sorteringsguide.

Hjemmekompostering

Du er stadig velkommen til at hjemmekompostere dit grønne affald fra køkkenet og haveaffald. 

Ønsker du at hjemmekompostere, kan du læse mere og få gode råd på siden kompost & haveaffald.

 

Dagrenovation fra din husholdning skal sorteres i restaffald og madaffald. 

Eksempler på restaffald:

 • Vådt og beskidt papir og pap
 • Bleer og hygiejnebind
 • Brugt engangsservice og støvsugerposer

Er du i tvivl om hvorvidt, bestemte typer af affald hører til restaffald, opfordrer vi til at benytte vores sorteringsguide.

Alt restaffald skal i det store rum i den 2-delte beholder, der tømmes hver 14. dag. Du kan se din tømmedag for restaffald via selvbetjening. Restaffaldet bliver herefter brændt, og varmen udnyttes til energifremstilling.

Vores renovatør tømmer den 2-delte beholder til mad- og restaffald hver 14. dag. Du kan se, hvornår du for tømt dine affaldsbeholdere via selvbetjening.

Hvis din affaldsbeholder ikke er blevet tømt på afhentningsdagen, kan du enten kontakte os eller give besked via selvbetjening.

 

For at vores renovatører kan tømme dine affaldsbeholdere, er der en række krav til placering og adgangsvej, som du skal overholde:

 • På tømningsdagen skal den 2-delte beholder til mad- og restaffald placeres ved skel. De andre dage, må du placere affaldsbeholderen på efter eget ønske på din grund.
 • Adgangsvejen til beholderen skal være plan, jævn og med fast underlag som for eksempel fliser eller asfalt. Der må ikke være trapper eller trin.
 • Adgangsvejen skal være ryddet for sne, is, beplantninger og genstande, der kan spærre.
 • Hunde må ikke være til fare eller gene.
 • Adgangsvejen skal være velbelyst.
 • Hjælp din skraldemand ved at vende håndtaget på beholderen ud mod adgangsvejen. Dette sparer mange skæve vrid i arme og skuldre dagligt.

Der er mulighed for at tilkøbe afhentning på grunden, hvis adgangsforholdene i øvrigt er i orden. Læs mere her under afhentning på koteletgrund.  

Vær desuden opmærksom på ikke at overfylde affaldsbeholderen, så låget kan lukkes.

Låget på din affaldsbeholder skal være helt lukket på tømningsdagen.

Har du ofte problemer med en overfyldt affaldsbeholder, har du mulighed for at opgradere til en større. Læs mere her.

Overfyldte beholdere kan tiltrække rotter og andre skadedyr. Arbejdstilsynet er ikke begejstret for overfyldte beholdere. Der kan nemlig forekomme mikroorganismer i husholdningsaffaldet, som udgør en risiko for sygdomssmitte. For at minimere den påvirkning skraldemanden dagligt udsættes for, har Arbejdstilsynet besluttet at låget på affaldsbeholdere skal være helt lukket på tømningsdagen. Hvis låget ikke er lukket, kan skraldemanden undlade at tømme beholderen.

Læs mere om dine muligheder i afsnittet EKSTRA AFFALD herunder.

Har du mere affald end hvad der er plads til i din affaldsbeholder, er det vigtigt ikke at presse affaldet fast i beholderen, da det kan betyde at vi ikke kan tømme den. Hvis du har så meget affald, at du ikke kan lukke låget på din affaldsbeholder, har du i stedet flere muligheder, du kan benytte dig af.

Du kan sortere dit affald
Når du sorterer pap, papir, plast, glas, metal, flamingo og tøj og sko fra til genbrug, får du god plads i skraldespanden. Samtidig gavner du både miljøet og pengepungen. Er du i tvivl om, hvordan bestemte materialer skal sorteres, er der hjælp at hente i vores sorteringsguide.

Bruge en ekstra affaldssæk
Har du glemt at sætte din affaldsbeholder frem til tømning eller har du bare ekstra meget affald, kan du eventuelt sætte en ekstra affaldssæk sammen med din affaldsbeholder til næste tømning. Du kan skal blot købe et sækkemærke til 25 kr/sæk og sætte på sækken, inden du stiller den ud til afhentning. Se mere her.

Bestille en ekstra affaldsbeholder
Har du gentagne gange for meget affald på din adresse, kan du bestille en ekstra affaldsbeholder. Det gør du via selvbetjening.

Er fryseren stået af?
Er din fryser gået i stykker, kan du på hverdage henvende dig til Genbrugscentret på telefon 7210 6367. Så vil de henvise dig til den rette behandling af affaldet.

Lejer 
Bor du til leje, skal du kontakte din udlejer om spørgsmål med hensyn til affald fra ejendommen. Det er udlejers ansvar at sørge for, at der er tilstrækkelig beholderkapacitet til at rumme lejernes affald.

Ejer 
Hvis du er ejer af en etageejendom eller lignende, er der to muligheder for fælles affaldsløsninger: Traditionelle beholdere/minicontainere eller en nedgravet løsning

Den almindelige beholder/minicontainer er en meget fleksibel løsning, hvor du kan til- og fravælge beholdere efter det behov, der er i ejendommen. Du kan også vælge at få oprettet et fælles affaldsrum/miljøstation med containere til både rest- og madaffald samt genanvendelige materialer. Til miljøstationer/affaldsrum kan du som ejer vælge mellem forskellige størrelser containere til affaldet. Kontakt os for at aftale og bestille containere til de forskellige affaldstyper.

Vær opmærksom på at affaldsbeholderne ikke må overfyldes. Låget skal kunne lukkes helt, og der må ikke sidde noget i klemme.

Nedgravede affaldssystemer kan rumme store mængder affald, som opbevares under jorden. De skal ikke tømmes så ofte, og de fylder langt mindre over jorden end traditionelle affaldscontainere. Her kan du også kombinere med en miljøstation til det genanvendelige affald. Læs mere om retningslinjerne for nedgravede affaldsbeholdere (åbnes i nyt vindue).

Ønsker du som udlejer at etablere nedgravede beholdere, skal du inden etablering kontakte os, for behandling og accept af den valgte løsning

Hvor meget affald?
Som udlejer er du forpligtet til at sørge for den tilstrækkelige kapacitet til at rumme lejernes affald.  Er der behov for en ekstra tømning af affald, kan du kontakte os.

I tabellen nedenfor vises en oversigt over forventet mængde af forskellige affaldstyper. Antallet af liter er fastsat ud fra, hvor meget affald en husstand har i gennemsnit om ugen: 

Affaldstype

 

Mængde

i liter pr. husstand pr. uge

Tømning

 

Restaffald

75

Hver 14. dag

Grønt affald*

10

Hver 14. dag

Papir

15

1 gang pr. måned

Glas

6

1 gang pr. måned

Pap

15

1 gang pr. måned

Plast (hård plast)

6

1 gang pr. måned

Plast (blød plast)

6

1 gang pr. måned

Metal/flamingo

6

1 gang pr. måned

*Grønt affald tømmes ikke efter 1. juli 2021. 

 

Her er en liste over piktogrammer til mærkning af beholder her (åbnes i nyt vindue)

Du har mulighed for selv at printe labels hos eget valg af grafisk hus, eller købe dem hos Affald & Genbrug på Genbrugscenteret, Nordre Kobbelvej 9. 

Priser:

Piktogram 12x12 cm (udendørs label): 15 kr. stk

Piktogram 18x18 cm (udendørs label): 25 kr. stk.

Læs mere om afhentning af genbrug her.