Selvbetjening

Dagrenovation

Dagrenovation består af det affald, der er tilbage, efter du har sorteret fra til genbrug. I Fredericia kommune opdeles dagrenovationen i mad- og restaffald. Kommunens renovatør kommer og tømmer beholderne til mad- og restaffald hver 14. dag. Her på siden kan du læse meget mere om, hvordan du sorterer dit affald, hvad du gør med ekstra affald, og hvad du skal være opmærksom på som udlejer.

 

Der kommer ny affaldsordning for dagrenovation. Det betyder, at der bliver en overgangsperiode, hvor madaffald sorteres forskelligt afhængigt af, om du bor i parcelhus eller i lejlighed. Læs mere om den nye ordning her.

Hvis du bor i parcel- eller sommerhus skal al dagrenovation sorteres i restaffald og madaffald. 

Hvis du bor i lejlighed, skal madaffaldet i en overgangsperiode sorteres som restaffald. Det gælder, indtil du i efteråret 2021 også overgår til den nye affaldsordning.

Eksempler på madaffald:

 • Frugt- og grøntsager
 • Kaffegrums og teblade inklusive filtre
 • Brød- og kagerester, kornprodukter
 • Sovs, mælkeprodukter
 • Kød, knogler, fiskeben 
 • Fordærvet mad

Madaffald er ikke:

 • Kattegrus
 • Haveaffald
 • Græs eller potteplanter

Er du i tvivl om hvorvidt, bestemte typer af affald hører til grønt affald, opfordrer vi til at benytte vores sorteringsguide.

Hjemmekompostering

Du er stadig velkommen til at hjemmekompostere dit grønne affald fra køkkenet og haveaffald. 

Ønsker du at hjemmekompostere, kan du læse mere og få gode råd på siden kompost & haveaffald.

 

Dagrenovation fra din husholdning skal sorteres i restaffald og madaffald. 

Eksempler på restaffald:

 • Vådt og beskidt papir og pap
 • Bleer og hygiejnebind
 • Brugt engangsservice og støvsugerposer

Er du i tvivl om hvorvidt, bestemte typer af affald hører til restaffald, opfordrer vi til at benytte vores sorteringsguide.

Alt restaffald skal i det store rum i den 2-delte beholder, der tømmes hver 14. dag. Du kan se din tømmedag for restaffald via selvbetjening. Restaffaldet bliver herefter brændt, og varmen udnyttes til energifremstilling.

Vores renovatør tømmer den 2-delte beholder til mad- og restaffald hver 14. dag. Din affaldsspand skal på tømmedagen stå fremme ved skel i tidsrummet 06.00-18.00. 

Du kan se, hvornår du får tømt dine affaldsbeholdere via selvbetjening.

Hvis din affaldsbeholder ikke er blevet tømt på afhentningsdagen, kan du enten kontakte os eller give besked via selvbetjening.

 

For at vores renovatører kan tømme dine affaldsbeholdere, er der en række krav til placering og adgangsvej, som du skal overholde:

 • På tømningsdagen skal den 2-delte beholder til mad- og restaffald placeres ved skel. De andre dage, må du placere affaldsbeholderen på efter eget ønske på din grund.
 • Adgangsvejen til beholderen skal være plan, jævn og med fast underlag som for eksempel fliser eller asfalt. Der må ikke være trapper eller trin.
 • Adgangsvejen skal være ryddet for sne, is, beplantninger og genstande, der kan spærre.
 • Hunde må ikke være til fare eller gene.
 • Adgangsvejen skal være velbelyst.
 • Hjælp din skraldemand ved at vende håndtaget på beholderen ud mod adgangsvejen. Dette sparer mange skæve vrid i arme og skuldre dagligt.

Der er mulighed for at tilkøbe afhentning på grunden, hvis adgangsforholdene i øvrigt er i orden. Læs mere her under afhentning på koteletgrund.  

Vær desuden opmærksom på ikke at overfylde affaldsbeholderen, så låget kan lukkes.

Låget på din affaldsbeholder skal være helt lukket på tømningsdagen.

Har du ofte problemer med en overfyldt affaldsbeholder, har du mulighed for at opgradere til en større. Læs mere her.

Overfyldte beholdere kan tiltrække rotter og andre skadedyr. Arbejdstilsynet er ikke begejstret for overfyldte beholdere. Der kan nemlig forekomme mikroorganismer i husholdningsaffaldet, som udgør en risiko for sygdomssmitte. For at minimere den påvirkning skraldemanden dagligt udsættes for, har Arbejdstilsynet besluttet at låget på affaldsbeholdere skal være helt lukket på tømningsdagen. Hvis låget ikke er lukket, kan skraldemanden undlade at tømme beholderen.

Læs mere om dine muligheder i afsnittet EKSTRA AFFALD herunder.

Har du mere affald end hvad der er plads til i din affaldsbeholder, er det vigtigt ikke at presse affaldet fast i beholderen, da det kan betyde at vi ikke kan tømme den. Hvis du har så meget affald, at du ikke kan lukke låget på din affaldsbeholder, har du i stedet flere muligheder, du kan benytte dig af.

Du kan sortere dit affald
Når du sorterer pap, papir, plast, glas, metal, flamingo og tøj og sko fra til genbrug, får du god plads i skraldespanden. Samtidig gavner du både miljøet og pengepungen. Er du i tvivl om, hvordan bestemte materialer skal sorteres, er der hjælp at hente i vores sorteringsguide.

Bruge en ekstra affaldssæk
Har du glemt at sætte din affaldsbeholder frem til tømning eller har du bare ekstra meget affald, kan du eventuelt sætte en ekstra affaldssæk sammen med din affaldsbeholder til næste tømning. Du kan skal blot købe et sækkemærke til 25 kr/sæk og sætte på sækken, inden du stiller den ud til afhentning. Se mere her
Sækken må af hensyn til arbejdsmiljø max veje 12 kg. 

Bestille en ekstra affaldsbeholder
Har du gentagne gange for meget affald på din adresse, kan du bestille en ekstra affaldsbeholder. Det gør du via selvbetjening.

Er fryseren stået af?
Er din fryser gået i stykker, kan du på hverdage henvende dig på telefon 7210 6367. Så vil de henvise dig til den rette behandling og betaling af affaldet.

 

Lejer 
Bor du til leje, skal du kontakte din udlejer om spørgsmål med hensyn til affald fra ejendommen. Det er udlejers ansvar at sørge for, at der er tilstrækkelig beholderkapacitet til at rumme lejernes affald.

Ejer 
Hvis du er ejer af en etageejendom eller lignende, er der to muligheder for fælles affaldsløsninger: Traditionelle beholdere/minicontainere eller en nedgravet løsning. Det kan du læse meget mere om her.