Rød kasse til farligt affald foran hæk sammen med sække til genbrug.

Kasse til farligt affald

I Fredericia kan du få hentet farligt affald ved din husstand i den røde kasse. Kassen er udelukkende til farligt affald - du må ikke bruge den til hverken batterier eller småt elektronik.

Farligt affald er affald, der udviser farlige egenskaber pga. dets indhold af farlige stoffer. Affaldet kan fx være sundhedsfarligt, skadeligt for miljøet, brandfarligt, ætsende eller giftigt. På emballagen kan du som regel se, om der er tale om farligt affald. Du kan kigge efter disse faresymboler: 

Er du i tvivl om materialet skal sorteres som farligt affald, kan du bruge sorteringsguiden

Vi udleverer ikke automatisk kasser til alle husstande, men kun efter forudgående dialog og bestilling. 

Har du sække til genbrug?

Kontakt os for at bestille en kasse. Det gør du på mail affald.genbrug@fredericia.dk eller på telefon 72106367. Du er også velkommen til at henvende dig i vores Administration på 1. sal på Nordre Kobbelvej 9. 

Har du en fælles affaldsløsning/miljøstation? 

Bor du i en etageejendom, er det din udlejer, vicevært eller udvalgt kontaktperson, der er ansvarlig for at bestille en kasse på mail affald.genbrug@fredericia.dk eller på telefon 72106367. 

I kassen til farligt affald, kan du lægge spraydåser, acetone, sparepærer og andet småt farligt affald.
Er dit farlige affald for stort til at være i kassen, kan du aflevere det på en af vores genbrugspladser.

Følg disse retningslinjer - både for din og for vores medarbejderes sikkerhed:

  • Kassen må max veje 4 kg.
  • Pak affaldet i original emballage, eller påsæt et mærkat, der beskriver indholdet.
  • Skru alle låg ordentligt på.
  • Stil beholderen oprejst, så indholdet ikke kan løbe ud.
  • Læg ikke skarpe eller spidse genstande i kassen.
  • Sørg for, at lukke kassens låg ordentligt til.

Har du sække til genbrug?
Sæt kassen ud sammen med dine sække til genbrug på din sædvanlige hentedag. Se din hentedag her.

Har du en fælles affaldsløsning/miljøstation?
Bor du et sted, hvor I har en fælles affaldsløsning som fx containere eller nedgravede beholdere, skal din udlejer, vicevært eller lign. bestille afhentning af kassen på mail affald.genbrug@fredericia.dk eller på telefon 7210 6367.

OBS!
Vi tager kun kassen med, hvis adressefeltet på lågets label er udfyldt korrekt. Kassen afhentes ikke i juli måned.

Du må ikke lægge batterier og småt elektronik i kassen til farligt affald.

Egen affaldsbeholder til mad- og restaffald 

Har du egen beholder til mad- og restaffald, kan du lægge dine batterier og småt elektronik på beholderens låg i hver sin klare frysepose på max 4 liter. Husk at slå knude på posen. 

Fælles affaldsbeholder til mad- og restaffald 

Benytter du en fælles affaldsbeholder til mad- og restaffald, er det din udlejer/vicevært, der har fået udleveret en batterispand fra Affald & Genbrug, hvori batterierne lægges. Småt elektronik skal afleveres på genbrugspladsen.  

Smid IKKE batterier og elektronik i skraldespanden. Det kan skade miljøet og naturen.

Du kan altid aflevere batterier og småt elektronik på genbrugspladsen.