Selvbetjening
Madaffald

Ny beholder til mad- og restaffald

I Fredericia Kommune har vi i mange år været gode til at sortere vores affald. Nu skal vi blive endnu bedre! Fra 1. juli skal vi sortere madaffald og restaffald hver for sig, for madaffaldet er nemlig fyldt med energi og kan bruges til at fremstille biogas – til stor gavn for miljø og klima. Det betyder, at alle husstande i Fredericia Kommune skal have nye to-delte affaldsbeholdere i den kommende tid. Vi indfører den nye ordning for at leve op til de nationale krav om sortering og genanvendelse.

Bor du i enfamiliehus eller har sommerhus, modtager du i løbet af maj/juni en ny, smart beholder med to rum - et mindre rum til madaffald og et større rum til restaffald. Beholderen skal erstatte den grå og grønne beholder til restaffald og grønt affald.

Vi har samlet de oftest stillede spørgsmål - læs mere om ordningen her på siden.

Bor du i 1-familiehus, overgår du til den nye ordning pr. 1. juli 2021. I foråret vil du modtage et e-boksbrev med yderligere information om den nye ordning og om, hvordan du skal forholde dig i forhold til afhentning af den/de gamle beholdere.

Bor du i etagebyggeri med fælles affaldsbeholdere, overgår du til den nye ordning i løbet af sensommeren, og du vil blive informeret, når tiden nærmer sig.  

I maj og juni kører vi nye beholdere ud til alle 1-familiehuse. Sammen med beholderen modtager du en velkomstpakke med detaljeret information om sortering, tømning af beholder mm.

Indtil 1. juli 2021 skal du bruge de nuværende beholdere, som du plejer. Når din gamle beholder tømmes for sidste gang, vil renovatøren sætte et informationsskilt om dette på den gamle beholder. Derefter skal du tage den nye to-delte beholder i brug.

Se tidsplan for den nye ordning her (åbnes i nyt vindue)

Den nye beholder har to rum - ét til madaffald og ét til restaffald.

Madaffald er alt organisk affald fra køkken og madlavning. Madaffald er både rå, tilberedte og for gamle/fordærvede madvarer. Det omfatter bl.a. det grønne madaffald, som vi hidtil har smidt i den grønne beholder eller kompostbeholder – men også størknet fedt, kød, knogler osv.

Haveaffald må ikke komme i beholderen, men skal afleveres på genbrugspladsen eller komposteres derhjemme.

Restaffald er alt det øvrige, som du ikke kan sortere til genbrug.

Se mere i den sorteringsguide, som du får i velkomstpakken sammen med din nye beholder.

Sammen med den nye beholder modtager du også 2 ruller klare sække til sortering af genbrugsmaterialer. 

Den nye todelte beholder er på 240 liter. Beholderen er inddelt i to rum; et større rum til restaffald og et mindre rum til madaffald. 

 

Nedenfor kan du se mål for beholderen: 

 

Beholderkrop bredde: 580 mm 

Beholderkrop dybde: 740 mm 

Beholderkrop højde: 1100 mm 

Låg: 540 x 620 mm 

Vægt med låg, hjul og skillevæg: ca. 14,5 kg 

 

Fremover skal beholderen stå ved skel, når den skal tømmes. Det er dit ansvar, at beholderen står, så skraldemanden let kan komme til den, og 0-5 m fra skel ved indkørslen.

Bor du for eksempel på en koteletgrund, kan der være langt til skel ved indkørslen. Her kan du vælge at tilkøbe afhentning ved huset. Der må dog max være 45 m fra skel til beholderen. Pris for afstandstillæg bliver 162 kr. årligt.

Beholderen skal stå med håndtaget vendt udad, så skraldemanden nemt kan tage den med, og låget skal være lukket.

Det får du mere information om, når du modtager den nye beholder.

Klik på pilen og få mulighed for at se tegningen i 3D. Hold musetasten nede og drej tegningen rundt eller zoom ind, så du kan se netop det forhold, der er vigtigt for dig. 

Bor du på koteletgrund, har du to muligheder for afhentning: du kan stille beholderen frem til skel på tømmedagen, eller du kan tilkøbe afstandstillæg op til 45 m fra skel. Læs mere om afstandstillæg her under afsnittet "Beholder skal stå ud til skel".

Uanset hvor på grunden, du vælger at få afhentet dit affald, skal adgangsforholdene selvfølgelig være i orden. Det kan du læse mere om i bilaget til regulativet her.

Klik på tegningen nedenfor, så kan du zoome og dreje tegningen, så du får en præsentation af mulighederne og kravene til adgangsvejen.

Bor du på landet og har en lang indkørsel, hvor det er muligt for skraldebilen at køre og vende med en almindelig trepunkts-vending, kan du få tømt din beholder ved huset.

Alle øvrige krav til adgangsforhold skal naturligvis være opfyldt. Du kan læse mere om adgangsvejen i bilaget til regulativet her.

Klik på tegningen nedenfor, så kan du zoome og dreje tegningen, så du får en præsentation af mulighederne og kravene til adgangsvejen.

Vi tømmer din beholder fast hver 14. dag. I forbindelse med den nye ordning har vi også fået ny renovatør, og ruterne til indsamling er blevet lagt om. Det betyder, at du evt kan få ny tømmedag fra 1. juli 2021, hvor den nye ordning træder i kraft. 

Du vil modtage yderligere information vedr. tømmedag for din beholder.

Vi har i Fredericia Kommune valgt samme størrelse beholder for alle 1-familiehusstande. Erfaringen viser, at det er en beholder-størrelse, som passer til de flestes behov. Men skulle du nu have behov for en større beholder eller en ekstra beholder, bliver der mulighed for det. 

Har du kun engang imellem for meget restaffald, vil du fra 1. juli mod betaling kunne sætte en ekstra sæk, som tages med ved den alm. tømning. Der kommer mere information om det senere.

Det er ikke muligt at få en mindre beholder. Det skyldes, at den mindre beholder ikke passer til skraldebilen og derfor ikke kan tømmes. Derudover er der en tendens til, at affaldet sætter sig fast i mindre beholdere, og beholderne ikke bliver tømt helt.

Hidtil har affaldsbeholderne været din ejendom. Fremover stiller Fredericia Kommune, Affald & Genbrug, en beholder til rådighed for dig.

Du kan derfor frit anvende de gamle beholdere, som du ønsker det efter 1. juli 2021. Blot skal du være opmærksom på, at vi ikke tømmer hverken den gamle beholder til restaffald eller den grønne beholder til haveaffald.  

Er din beholder udtjent, så kan vi give den et nyt liv. Vi tilbyder mod betaling at afhente din gamle beholder, når den nye beholder er taget i brug. Prisen for afhentning er 50 kr. pr. beholder.

Læs her om, hvordan du får afhentet gamle beholdere

Vi skal alle sammen sortere til genbrug samt mad- og restaffald, og meget af sorteringen sker indendørs. Hvordan det bedst organiseres hjemme hos dig, vælger du selvfølgelig helt selv. Du kan evt prøve at søge på “affaldssortering indendørs” på internettet for at få inspiration til smarte løsninger. I dit køkken står det dig frit for, at vælge en indendørs beholder, som passer til din indretning.

Poser til madaffald

Madaffaldet skal sorteres fra i plastikposer. I Fredericia Kommune er det dig som borger, der vælger, hvilken plastikpose du ønsker at benytte til dit affald – også dit madaffald.  Plastikposerne sorteres fra i anlægget, hvor madaffaldet behandles. 

Det kan virke underligt at sortere madaffald – altså organisk affald – fra i plastikposer. Men hvis vi ser nærmere på behandlingen af madaffaldet, giver det mening: 

Madaffaldet behandles på et pulpanlæg, hvor poserne sorteres fra. Bioplast-poser trevler og sætter sig let fast i anlægget, ligesom trevlerne blander sig med madaffaldet. Plastikposer er derimod lette at frasortere og sendes efterfølgende til genanvendelse. 

Affald & Genbrug har hidtil udleveret brune papirsposer til grønt affald. Fra 1. juli 2021 udgår de brune papirsposer og kan ikke længere benyttes.

 

 

Madaffaldet bruges til sidste dråbe. Først produceres biogas ud af madaffaldet, og restproduktet fra den produktion bliver til naturgødning i landbruget. Her er det meget eftertragtet, fordi det indeholder meget fosfor, der er et vigtigt næringsstof, som danske marker i stadig højere grad mangler.

Biogas er fleksibelt, da det kan lagres og bruges på mange måder. Fx kan det opgraderes og sendes ind på naturgasnettet, og det kan bruges i transportsektoren som brændstof. Derfor passer det godt til fremtidens energiforsyning.  

Det afgassede madaffald (pulpen) indeholder mange gode næringsstoffer. Derfor kan det returneres til markerne, hvor det bruges som gødning. Derved fuldendes cirklen ”fra jord til bord til jord igen”. 

 

 

Ja, du er stadig velkommen til at hjemmekompostere dit haveaffald og dit grønne madaffald. Du kan ikke fratages ordningen ved selv at hjemmekompostere. Dit madaffald fx kødrester, sovs og mejeriprodukter skal sorteres til madaffald i den nye 2- delte beholder. Der er således meget, som du kan aflevere som madaffald, der ikke egner sig til kompostering. På den måde får vi udnyttet alle ressourcer i dit madaffald.   

 

Hvad må hjemmekomposteres?

  • Rester af rå grøntsager og frugt, blomster
  • Knuste skaller fra æg, nødder eller lignende
  • Kaffegrums og tefiltre med blade
  • Husdyraffald fra fx. kaniner og høns (ikke fra hund og kat)
  • Findelt haveaffald

Hvad skal ikke hjemmekomposteres, men sorteres til madaffald?

  • Kød, fisk, fedt og madrester med kød (animalske madvarer)
  • Tilberedte grøntsager/frugt 
  • Brød og kagerester

Dit haveaffald kan du enten kompostere derhjemme eller aflevere på genbrugspladserne. Haveaffaldet må ikke blandes med madaffaldet i din nye beholder. Det skyldes, at behandlingsanlægget for madaffald ikke kan håndtere haveaffaldet. 

Bor du i lejlighed, har I formentlig en fælles affaldsløsning i din bebyggelse. Enten i form af fælles beholdere til affaldet i gården eller som en nedgravet løsning med indkast.  

Vi ruller den nye løsning ud til enfamiliehuse og sommerhuse i forsommeren 2021, så de kan tage de nye beholdere i brug pr. 1. juli. Derefter følger etagebyggeri og andre med fælles affaldsløsninger fra august 2021. Det sker bl.a. i et samarbejde med de store boligselskaber i kommunen. Indtil du hører andet fra enten dit boligselskab, udlejer eller os, skal du blot sortere, som du plejer.  

Priserne er i 2021 uændrede.

Priser for 2022 afgøres politisk i budgetforhandlingerne senere på året. Vi kan derfor ikke oplyse dem på nuværende tidspunkt. De nye priser for 2022 offentliggøres her på siden, når de er vedtaget.

 

Indsamlingen af genbrugssække fortsætter som hidtil - og næsten uændret. Fremover skal alle sækkene til genbrug forsynes med et klistermærke med et piktogram for det, der er i sækken. Det er et krav for, at vi fortsat kan anvende genbrugssækkene og ikke skal bruge beholdere, som man ser mange andre steder.

Både genbrugssække og klistermærker får du sammen med den nye beholder til mad- og restaffald.