Selvbetjening

Priser

Takster 2022
For parcelhuse
Grundgebyr pr. enhed/parcelhus til dækning af omkostninger til ordninger for genbrug og administration 1.091,76
2-delt 240 liter til mad- og restaffald - 14 dags tømning 1.884,60
240 liter beholder med 1 rum til madaffald - 14 dags tømning 904,55
240 liter beholder med 1 rum til restaffald - 14 dags tømning 2.584,61
For lejligheder
Grundgebyr pr. enhed/lejlighed til dækning af omkostninger til ordninger for genbrug og administration 1.091,76
Tømningspris pr. enhed/lejlighed er baseret på 75 liter restaffald pr. uge og 10 liter madaffald pr. uge, pr. enhed/lejlighed 1.368,63
Tømningsprisens størrelse afhænger af, hvilken tømningsordning, der er i ejendommen.
Takster for renovation er godkendt i forbindelse med byrådets samlede godkendelse af budget for 2022