Priser

Gebyroversigt 2023
Parcelhuse
Grundgebyr 1.373,43
2-delt 240 liter til mad- og restaffald – 14 dags tømning 2.105,00
240 liter beholder med 1 rum til madaffald – 14 dags tømning 1.056,04
240 liter beholder med 1 rum til restaffald – 14 dags tømning 2.854,75
Afstandstillæg – 14 dags tømning 162,00
Ekstra tømning (uanset beholderstørrelse) 250,00
Ekstra sæk, sort sæk (køb af sækkemærke) 25,00
Lejligheder
Grundgebyr 1.373,43
2-delt 240 liter beholder til mad- og restaffald – 14 dags tømning 1.451,00
240 liter beholder med 1 rum til madaffald – 14 dags tømning 1.056,04
240 liter beholder med 1 rum til restaffald – 14 dags tømning 1.733,77
400 liter beholder med 1 rum til restaffald – 14 dags tømning 2.889,62
400 liter beholder med 1 rum til madaffald – 14 dags tømning 1.760,06
660 liter beholder med 1 rum til restaffald – 14 dags tømning 4.767,87
770 liter beholder med 1 rum til restaffald – 14 dags tømning 5.562,51
1000 liter beholder med 1 rum til restaffald – 14 dags tømning 7.224,04

Den samlede pris afhænger af antal enheder og ejendommens/boligselskabets tilmelding af beholderstørrelse og tømmefrekvens.

Ovennævnte takster dækker ordninger for afhentning af rest- og madaffald, genbrug og genanvendeligt affald, farligt affald og adgang til og brug af genbrugspladserne.

Takster for renovation er godkendt i forbindelse med byrådets samlede godkendelse af budget for 2023.