Selvbetjening

Priser

Takster inkl. moms 2021
For parcelhuse
Grundgebyr pr. enhed/parcelhus til dækning af omkostninger til ordninger for genbrug og administration 1.230,38
Restaffald - 90 liter - 14 dags-tømning 1.213,75
Restaffald - 140 liter - 14 dags-tømning 1.888,75
Restaffald - 190 liter - 14 dags-tømning 2.562,50
Restaffald - 240 liter - 14 dags-tømning 3.237,50
Grønt affald - 140 liter - 14 dags-tømning 605,00
For lejligheder
Grundgebyr pr. enhed/lejlighed til dækning af omkostninger til ordninger for genbrug og administration 1.230,38
Tømningspris pr. enhed/lejlighed er baseret på 75 liter restaffald pr. uge og 10 liter grønt affald pr. uge, pr. enhed/lejlighed 1.368,63
Tømningsprisens størrelse afhænger af, hvilken tømningsordning, der er i ejendommen.
Køb af beholder, inkl. levering
Affaldsbeholder til restaffald, 80-90 liter 562,50
Affaldsbeholder til restaffald, 140 liter 562,50
Affaldsbeholder til restaffald, 180-190 liter 562,50
Affaldsbeholder til restaffald, 240 liter 562,50
Affaldsbeholder til grønt affald, 140 liter 637,50
Kompostbeholder 612,50
Takster for renovation er godkendt i forbindelse med byrådets samlede godkendelse af budget for 2021