Selvbetjening

Priser

Gældende pr. 1. juli 2021.

Priser gældende i 2020 og frem til 1. juli 2021 findes her.

Takster inkl. moms 2021
For parcelhuse
Grundgebyr pr. enhed/parcelhus til dækning af omkostninger til ordninger for genbrug og administration 1.230,38
2-delt 240 liter til mad- og restaffald - 14 dags-tømning 2.493,75
240 l beholder med 1 rum til restaffald eller madaffald 2.493,75
For lejligheder
Grundgebyr pr. enhed/lejlighed til dækning af omkostninger til ordninger for genbrug og administration 1.230,38
Tømningspris pr. enhed/lejlighed er baseret på 75 liter restaffald pr. uge og 10 liter grønt affald pr. uge, pr. enhed/lejlighed 1.368,63
Tømningsprisens størrelse afhænger af, hvilken tømningsordning, der er i ejendommen.
Takster for renovation er godkendt i forbindelse med byrådets samlede godkendelse af budget for 2021