Selvbetjening
Luftfoto af Fredericia by

VELKOMMEN TIL AFFALD & GENBRUG

Det skal være nemt for dig at sortere og komme af med dit affald i Fredericia. Derfor har vi her på siden samlet informationer, der er relevante for dig som tilflytter til kommunen. Her kan du blandt andet blive klogere på vores affaldsordninger, kommunens genbrugspladser og selvbetjeningsfunktioner.

Som hovedregel skal du kun foretage dig noget, hvis du flytter i en nybygget bolig. Ellers overtager du de aftaler, som tidligere ejer har lavet om at få tømt skraldespande.

Er du ny erhvervsdrivende i kommunen, kan du læse mere under erhverv.

 

I Fredericia Kommune afhenter vi mad- og restaffald samt genbrug hjemme hos dig.

Det er vigtigt for os, at du har godt styr på, hvordan du sorterer dit affald korrekt, så vi sammen kan bidrage til et bedre miljø. Derfor får du her en kort introduktion til vores affaldsordning, de forskellige affaldsbeholdere og deres retmæssige indhold.

Vi opfordrer desuden til at besøge siderne omkring dagrenovation og affaldsbeholdere, hvor du kan læse endnu mere om affaldsordningen og beholderstørrelser. Derudover kan sorteringsguiden give svar på, hvordan bestemte typer affald skal håndteres.  

Madaffald

Madaffald er alt organisk affald fra køkken og madlavning. Madaffald er både rå, tilberedte og for gamle/fordærvede madvarer. Det er for eksempel kartoffelskræller, kaffegrums, tebreve, æggeskaller mv, men også størknet fedt, kød, knogler, brød, kagerester osv. Du kan også vælge at hjemmekompostere grøntsagsrester og andet grønt. Haveaffald må ikke kommes i beholderen, men skal afleveres på genbrugspladsen eller komposteres hjemme. 

Restaffald er alt det øvrige, som du ikke kan sortere til genbrug.

Restaffald - De sørgelige rester

Når du har frasorteret alle de genanvendelige materialer og det grønne affald, har du restaffaldet tilbage. Alt restaffald skal i din grå affaldsbeholder, der tømmes hver 14. dag. Du kan se din tømmedag via selvbetjening.

Eksempler på restaffald:

  • Vådt og snavset papir og pap
  • Snavset plast og engangsemballage
  • Bleer
  • Hygiejnebind
  • Støvsugerposer

Beholder til mad- og restaffald

I Fredericia Kommune har vi valgt, at alle skal have samme beholder til affaldet, når man bor i parcel- eller sommerhus. Det betyder, at alle har en 240 liters 2-delt beholder med 2 rum til henholdsvis mad- og restaffald. Har du en gang imellem mere affald, end der er plads til i beholderen, kan du med fordel købe et sækkemærke. Læs mere her. ​

Genbrug

I Fredericia Kommune har du mulighed for at få afhentet genbrugsmateriale hjemme hos dig og derved spare turen til genbrugspladsen. Ønsker du at få afhentet genbrugsmaterialer, skal disse sorteres i klare sække og stilles klar på afhentningsdagen. Under selvbetjening kan du se, hvornår vi henter genbrugsmaterialer hos dig.

Det er vigtigt, at genbrugsmaterialerne er sorteret korrekt. Under Afhentning af genbrug kan læse mere om, hvad du skal være opmærksom på når du sorterer til genbrug.

I Fredericia Kommune findes der to genbrugspladser, som frit kan benyttes af kommunens borgere. Her kan du f.eks. aflevere haveaffald, gamle møbler, byggeaffald, elektronik, hårde hvidevare og miljøfarligt affald.

Genbrugspladserne har adresse på:

Se åbningstider og læs mere om genbrugspladserne

Selvbetjening er din nemme, digitale adgang til Affald & Genbrug. Som ny borger i kommunen vil vi opfordre dig til at bruge selvbetjening, hvor du kan se tømmedage, indmelde manglende tømning, bestille ekstra tømning, skifte beholderstørrelse og meget andet.

Se de mange muligheder under selvbetjening.

Priser

Alle omkostninger forbundet med afhentning af restaffald, grønt affald, genbrugsmaterialer samt muligheden for at benytte kommunens genbrugspladser er inkluderet i renovationsafgiften. Priserne kan variere afhængigt af, hvor ofte du ønsker dine beholdere tømt. Se alle priser for affald og genbrug.