Luftfoto af Fredericia by

VELKOMMEN TIL AFFALD & GENBRUG

Det skal være nemt for dig at sortere og komme af med dit affald i Fredericia. Derfor har vi her på siden samlet informationer, der er relevante for dig som tilflytter til kommunen. Her kan du blandt andet blive klogere på vores affaldsordninger, kommunens genbrugspladser og selvbetjeningsfunktioner.

Som hovedregel skal du kun foretage dig noget, hvis du flytter i en nybygget bolig. Ellers overtager du de aftaler, som tidligere ejer har lavet om at få tømt skraldespande.

Er du ny erhvervsdrivende i kommunen, kan du læse mere under erhverv.
 

For english, see the passage below. 

I Fredericia Kommune afhenter vi mad- og restaffald samt genbrug hjemme hos dig.

Det er vigtigt for os, at du har godt styr på, hvordan du sorterer dit affald korrekt, så vi sammen kan bidrage til et bedre miljø. Derfor får du her en kort introduktion til vores affaldsordning, de forskellige affaldsbeholdere og deres retmæssige indhold.

Vi opfordrer desuden til at besøge siderne omkring dagrenovation og affaldsbeholdere, hvor du kan læse endnu mere om affaldsordningen og beholderstørrelser. Derudover kan sorteringsguiden give svar på, hvordan bestemte typer affald skal håndteres.  

Madaffald

Eksempler på madaffald:

 • Frugt- og grøntsager
 • Kaffegrums og teblade inklusive filtre
 • Brød- og kagerester, kornprodukter
 • Sovs, mælkeprodukter
 • Kød, knogler, fiskeben 
 • Fordærvet mad

Madaffald er ikke:

 • Kattegrus
 • Haveaffald
 • Græs eller potteplanter

Er du i tvivl om hvorvidt, bestemte typer af affald hører til madaffald, opfordrer vi til at benytte vores sorteringsguide.

Restaffald 

Dagrenovation fra din husholdning skal sorteres i restaffald og madaffald. 

Eksempler på restaffald:

 • Vådt og beskidt papir og pap
 • Bleer og hygiejnebind
 • Brugt engangsservice og støvsugerposer

Er du i tvivl om hvorvidt, bestemte typer af affald hører til restaffald, opfordrer vi til at benytte vores sorteringsguide.

Alt restaffald skal i det store rum i den 2-delte beholder, der tømmes hver 14. dag. Du kan se din tømmedag for restaffald via selvbetjening. Restaffaldet bliver herefter brændt, og varmen udnyttes til energifremstilling.

Beholder til mad- og restaffald

I Fredericia Kommune har vi valgt, at alle skal have samme beholder til affaldet, når man bor i parcel- eller sommerhus. Det betyder, at alle har en 240 liters 2-delt beholder med 2 rum til henholdsvis mad- og restaffald. Har du en gang imellem mere affald, end der er plads til i beholderen, kan du med fordel købe et sækkemærke. Læs mere her. ​

Genbrug

I Fredericia Kommune har du mulighed for at få afhentet genbrugsmateriale hjemme hos dig og derved spare turen til genbrugspladsen. Ønsker du at få afhentet genbrugsmaterialer, skal disse sorteres i klare sække og stilles klar på afhentningsdagen. Under selvbetjening kan du se, hvornår vi henter genbrugsmaterialer hos dig.

Det er vigtigt, at genbrugsmaterialerne er sorteret korrekt. Under Afhentning af genbrug kan læse mere om, hvad du skal være opmærksom på når du sorterer til genbrug.

I Fredericia Kommune findes der to genbrugspladser, som frit kan benyttes af kommunens borgere. Her kan du f.eks. aflevere haveaffald, gamle møbler, byggeaffald, elektronik, hårde hvidevare og miljøfarligt affald.

Genbrugspladserne har adresse på:

Se åbningstider og læs mere om genbrugspladserne

Selvbetjening er din nemme, digitale adgang til Affald & Genbrug. Som ny borger i kommunen vil vi opfordre dig til at bruge selvbetjening, hvor du kan se tømmedage, indmelde manglende tømning, bestille ekstra tømning, skifte beholderstørrelse og meget andet.

Se de mange muligheder under selvbetjening.

Alle omkostninger forbundet med afhentning af restaffald, grønt affald, genbrugsmaterialer samt muligheden for at benytte kommunens genbrugspladser er inkluderet i renovationsafgiften. Priserne kan variere afhængigt af, hvor ofte du ønsker dine beholdere tømt. Se alle priser for affald og genbrug.

In Fredericia Municipality, we are collecting food waste and residual waste at your home. It is important to us, that you know how to sort correctly in order for us to contribute to a better environment. For that reason, we are introducing our waste handling below.

You can also find and download our sorting guide here.

Food waste

Food waste is all organic waste from your kitchen and cooking. Food waste is raw, cooked and tainted food. That includes potato peelings, coffee grounds, tea bags and eggshells, but also grease, meat, bones, bread, cake etc. Garden waste is not allowed in the bin and can be delivered at the recycling station.  


Residual waste

Residual waste is the waste that is left when you have sorted into the recycling fractions. Examples of residual waste is:

 • Wet and dirty paper
 • Dirty plastic packaging
 • Diapers
 • Sanitary towels
 • Dust bags


Recycling

In Fredericia, it is possible to have your recycling collected at your house. If you want it collected, you must sort into clear bags and place them by the boundary on the collection day. If you live in an apartment your property owner are responsible for disposing recycling options.  

You are to recycle in the fractions below:

 • Paper
 • Cardboard
 • Hard plastic
 • Soft plastic
 • Metal
 • Glass
 • Clothes/textile
 • Food- and drink cartons
 • Expanded polystyrene


If you have any questions, you are welcome to contact us at affald.genbrug@fredericia.dk or phone 72106367.