Selvbetjening
Snefnug

Når vintervejret driller...

 så husk at du selv skal sørge for at adgangsvejen til din beholder er

  • oplyst

  • ryddet i en bredde på 1 meter helt frem til kørebanen

  • gruset/saltet eller skovlet i bund til fast underlag

Hvis du har ryddet sne og is på din ejendom, men alligevel ikke får tømt dagrenovation, er det fordi skraldemanden har vurderet, at det generelt er uforsvarligt eller umuligt at køre i det område, hvor du bor. I det tilfælde må du vente til skraldemanden prøver igen - eller til næste normale tømning.

Ved næste normale tømning er det muligt at sætte en sort sæk med ekstra restaffald ved beholderen.

OBS. Låget til din affaldsbeholder skal være helt lukket. Har du udfordringer med en overfyldt beholder, så læs afsnittet ekstra affald.