Selvbetjening

Forslag til ændring af regulativ for husholdningsaffald

13. oktober 2022

Fredericia Byråd har den 10. oktober 2022 vedtaget at sende forslag til ændret regulativ for husholdningsaffald i høring. Ændringen er, at der i 2023 indføres ny bestillings henteordning af farligt affald. Affaldet indsamles i røde UN-godkendte plastbokse, efter tilmelding.

Desuden indføres en tilsvarende henteordning for småt elektronik som for batterier, sådan at småt elektronikaffald kan anbringes i poser ovenpå låget af beholderen til dagrenovation, i en gennemsigtig plastpose på højst 4 liter. Posen skal kunne lukkes med knude eller lignende.

I høringsperioden kan enhver indsende kommentarer til forslaget til: Fredericia Kommune, Affald & Genbrug, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, eller på mail: affald.genbrug@fredericia.dk.

Høringfrist: 14. november 2022. 

Du finder bilag her

Til nyhedsoversigten