Selvbetjening
Tre klare sække med genbrugsmaterialer i som står foran en grøn hæk

Afhentning af genbrug

Som beboer i Fredericia Kommune er det muligt at få afhentet affald til genbrug ved din bopæl.

Fra 1. juli 2021 kommer der ny sortering af dit affald til genbrug. Indtil da skal du sortere, som du plejer. 

Se din afhentningsdag i genbrugskalenderen:

Genbrugskalenderen, 1. halvår, 2021 (åbnes i nyt vindue)

Genbrugskalenderen, 2. halvår, 2021 (åbnes i nyt vindue)

Du får hentet følgende typer af sorteret affald:

  • Papir: aviser, ugeblade, reklamer, telefonbøger, bøger
  • Pap: papkasser, bølgepap, papæsker
  • Glas: flasker, rengjorte konservesglas og emballageglas
  • Plast: skyllede plastdunke uden faresymbol, rengjort plastemballage
  • Plastfolie: plastfolie, plastposer, plastsække, bobleplast
  • Flamingo og metal: ren flamingo, dåser fra øl og sodavand, skyllede konservesdåser, kapsler, smådele af metal
  • Tøj og brugsting: Tøj, sko, mindre brugsting
  • Mælke- og juicekartonner og pizzabakker: mælke- og juicekartonner skal være skyllede og tomme, og pizzabakker skal være tomme og uden madrester

Se vores miniguide til affaldssortering (åbnes i nyt vindue), som du kan printe ud og hænge op derhjemme.

Du kan også dowloade piktogrammerne (åbnes i nyt vindue), så du kan printe dem enkeltvis

 

Affaldspiktogrammer for henteordning

 

Sække til genbrug

Det du afleverer til genbrug, skal emballeres i klare plastsække. Bor du i en-familiehus får du udleveret klare plastsække, når din nye todelte affaldsbeholder til mad- og restaffald leveres til din adresse. Læs mere om den nye ordning her.

Bor du i etagebyggeri og sorterer til genbrug i de klare plastsække, får du udleveret en ny rulle med genbrugssække efter påske.

Hver sæk må kun indeholde én type affald til genbrug. Affaldet må ikke være snavset, vådt eller beskidt, og må ikke indeholde madvarer eller olie- og kemikalieaffald.

Når du har sorteret affaldet, skal de fyldte sække stilles ud til vejskel senest kl. 7:30 på afhentningsdagen. Du kan se din afhentningsdag under selvbetjening.

Undlad venligst at binde knude på poserne, da det besværliggør tømningen.

Ekstra sække til genbrug
Din husstand får udleveret et antal sække, som svarer til en gennemsnitsfamilies forbrug. Har du brug for ekstra sække til afhentning af genbrug, kan du købe dem på kommunens genbrugspladser. Sækkene sælges i ruller af 30 stk. En rulle koster 62,50 kr. Hvis du ønsker at købe flere sække, skal du henvende dig til pladspersonalet på genbrugspladsen.

Miljøstationer
Etageejendomme med mere end 8 lejligheder kan få oprettet en miljøstation, hvor du som lejer kan aflevere genbrug til afhentning. Det er din udlejer, der har ansvaret for at oprette en miljøstation. Læs mere under etageejendomme og flerfamilie ejendomme.