Selvbetjening
Tre klare sække med genbrugsmaterialer i som står foran en grøn hæk

Afhentning af genbrug

Som beboer i Fredericia Kommune er det muligt at få afhentet affald til genbrug ved din bopæl. Nedenfor kan du læse mere om hvordan og hvornår.

 

Hvornår henter vi?

Vi henter genbrug 1 gang om måneden på nær juli - dvs. i alt 11 gange om året. 

Find genbrugskalenderen her

Se dine personlige tømmedage her (Rest- og madaffald samt afhentning af genbrug). 

 

Hvad henter vi?

Du får hentet følgende typer af sorteret affald, som er en del af de 10 affaldstyper i den nye lovgivning gældende fra 1. juli:

  • Papir: aviser, ugeblade, reklamer, telefonbøger, bøger
  • Pap: papkasser, bølgepap, papæsker, tandpastakasser
  • Hård plast: skyllede plastdunke uden faresymbol, rengjort plastemballage
  • Blød plast: plastfolie, plastposer, plastsække, bobleplast
  • Metal: dåser fra øl og sodavand, skyllede konservesdåser, kapsler, smådele af metal
  • Glas: flasker, rengjorte konservesglas og emballageglas
  • Tøj og tekstiler: brugbart tøj til direkte genbrug, slidt og ødelagt tøj, sengetøj, tæpper mv., stofrester (rent og tørt)
  • Mad- og drikkevarekartoner: mælke- og juicekartonner, kartoner til fx flåede tomater og sovs (skyllede og tomme)

Flamingo er ikke en af de 10 affaldstyper i den nye ordning, men i Fredericia Kommune har vi valgt stadig at hente ren flamingo (farvet og hvid) i en klar plastsæk. Så sæt blot sækken med flamingo ud sammen med det øvrige til genbrug. Husk at sikre, at sækkene er lukket til, så affaldet ikke flyver rundt.

Se vores miniguide til affaldssortering (åbnes i nyt vindue), som du kan printe ud og hænge op derhjemme.

 

 

Sække til genbrug
Det du afleverer til genbrug, skal emballeres i klare plastsække, som udleveres to gange årligt til husstandene. 

Hver sæk må kun indeholde én type affald til genbrug - dog må glas og metal gerne komme i samme sæk. Affaldet må ikke være snavset, vådt eller beskidt, og må ikke indeholde madvarer eller olie- og kemikalieaffald.

Når du har sorteret affaldet, skal de fyldte sække stilles ud til vejskel senest kl. 7:30 på afhentningsdagen. Du behøver ikke at slå knude på sækkene, men husk at sikre, at sækkene står sådan, at affaldet ikke kan flyve rundt - du kan med fordel stille tunge sække ovenpå de lette. Du kan se din afhentningsdag under selvbetjening.

Ekstra sække til genbrug
Din husstand får udleveret et antal sække, som svarer til en gennemsnitsfamilies forbrug. Har du brug for ekstra sække til afhentning af genbrug, kan du købe dem på kommunens genbrugspladser. Sækkene sælges i ruller af 30 stk. En rulle koster 62,50 kr. Hvis du ønsker at købe flere sække, skal du henvende dig til pladspersonalet på genbrugspladsen.

Miljøstationer
Etageejendomme med mere end 8 lejligheder kan få oprettet en miljøstation, hvor du som lejer kan aflevere genbrug til afhentning. Det er din udlejer, der har ansvaret for at oprette en miljøstation. Læs mere under etageejendomme og flerfamilie ejendomme.

Klistermærker med piktogrammer
Genbrugssækkene skal (som del af de nye nationale regler for genbrugsordningen) markeres med piktogrammer, der viser det sorterede indhold. Ark med klistermærker udleveres gratis ved genbrugspladserne på Bundgårdsvej 2 og Nordre Kobbelvej 9 eller i genbrugsbutikken også på Nordre Kobbelvej 9. Skulle det ske at du løber tør for klistermærkerne, kan du godt stille sækkene frem, for vi skal nok tage dem med alligevel.