Biler holder på genbrugspladsen mens borgere snakker med genbrugspladsmedarbejder

Genbrugspladser

I Fredericia Kommune er der to genbrugspladser, hvor du som borger i kommunen kan aflevere dit sorterede affald. Kommunens to genbrugspladser finder du på henholdsvis Bundgårdsvej 2 og Nordre Kobbelvej 9. Du kan komme på genbrugspladsen døgnet rundt, men kommer du uden for bemandet åbningstid, skal du huske at registrere dig vores døgnåbne service her. Farligt affald og elektronik kan kun afleveres i bemandet åbningstid. 

Se information om de to pladser nederst på siden. 

Det er altid en god ide at sortere ting og materialer hjemmefra, så det er let at komme i containerne på genbrugspladsen eller sætte til direkte genbrug. Husk handsker og evt. kost.

Har du ikke mulighed for selv at aflevere dit affald på genbrugspladsen, afhenter vi også sorterede genbrugsmaterialer ved din bopæl. Læs mere om afhentning af genbrug.

Åbningstider

Genbrugspladsen, Bundgårdsvej 2

Døgnåben

​Mandag   ​Døgnåben
​Tirsdag   ​Døgnåben
​Onsdag   ​Døgnåben
​Torsdag   ​Døgnåben
​Fredag   ​Døgnåben
​Lørdag   ​Døgnåben
​Søn- og helligdage   ​Døgnåben

Bemandede åbningstider:
Sommer 1. april - 30. september
Hverdage: 8.00-18.30
Weekend: 8.00-18.30 

Vinter 1. oktober - 31. marts 
Hverdage: 7.00-16.30
Weekend: 7.00-17.30 

Særlige åbningstider (ikke døgnåbent):
5. juni: Lukker kl. 12.00
6. juni: Åbner kl. 8.00
23. december: Lukker kl. 16.30
24. december: Lukket
25. december: Lukket
26. december: Åbner kl. 7.00
30. december: Lukker kl. 16.30
31. december: Lukket
1. januar: Lukket 
2. januar: Åbner kl. 7.00

OBS: Farligt affald, elektronik og asbestholdigt affald kan kun afleveres i den bemandede åbningstid. 

 

Indre plads, Nordre Kobbelvej 9

Døgnåben

​Mandag   ​Døgnåben
​Tirsdag   ​Døgnåben
​Onsdag   ​Døgnåben
​Torsdag   ​Døgnåben
​Fredag   ​Døgnåben
​Lørdag   ​Døgnåben
​Søn- og helligdage   ​Døgnåben

Bemandede åbningstider:
Sommer 1. april - 30. september
Hverdage: 8.00-18.30
Weekend: 8.00-18.30 

Vinter 1. oktober - 31. marts 
Hverdage: 7.00-16.30
Weekend: 7.00-17.30 

Særlige åbningstider (ikke døgnåbent):
5. juni: Lukker kl. 12.00
6. juni: Åbner kl. 8.00
23. december: Lukker kl. 16.30
24. december: Lukket
25. december: Lukket
26. december: Åbner kl. 7.00
30. december: Lukker kl. 16.30
31. december: Lukket
1. januar: Lukket 
2. januar: Åbner kl. 7.00

OBS: Farligt affald, elektronik og asbestholdigt affald kan kun afleveres i den bemandede åbningstid. 

Genbrugsbutikken, Nordre Kobbelvej 9

Lukket til i morgen kl. 10:00

​Mandag   ​10:00-16:30
​Tirsdag   ​10:00-16:30
​Onsdag   ​10:00-16:30
​Torsdag   ​10:00-16:30
​Fredag   ​10:00-16:30
​Lørdag   ​10:00-14:00
​Søn- og helligdage   ​Lukket

Møbelsalg fra vores lager hver tirsdag, og torsdag kl. 14.00-16.30 samt lørdag kl. 10.00-13.30. Indgang gennem grøn zone på genbrugspladsen. 

Særlige åbningstider: 
5. juni: Lukker kl. 12.00


Lukket i uge 30, 52 og 1. 

Ydre plads, Nordre Kobbelvej 9

Døgnåben

​Mandag   ​Døgnåben
​Tirsdag   ​Døgnåben
​Onsdag   ​Døgnåben
​Torsdag   ​Døgnåben
​Fredag   ​Døgnåben
​Lørdag   ​Døgnåben
​Søn- og helligdage   ​Døgnåben

Bemandede åbningstider:
Sommer 1. april - 30. september
Hverdage: 8.00-18.30
Weekend: 8.00-18.30 

Vinter 1. oktober - 31. marts 
Hverdage: 7.00-16.30
Weekend: 7.00-17.30 

Særlige åbningstider (ikke døgnåbent):
5. juni: Lukker kl. 12.00
6. juni: Åbner kl. 8.00
23. december: Lukker kl. 16.30
24. december: Lukket
25. december: Lukket
26. december: Åbner kl. 7.00
30. december: Lukker kl. 16.30
31. december: Lukket
1. januar: Lukket 
2. januar: Åbner kl. 7.00

OBS: Farligt affald, elektronik og asbestholdigt affald kan kun afleveres i den bemandede åbningstid. 

Genbrugscenteret, Nordre Kobbelvej 9

Lukket til i morgen kl. 7:00

​Mandag   ​7:00-15:00
​Tirsdag   ​7:00-15:00
​Onsdag   ​7:00-15:00
​Torsdag   ​7:00-15:00
​Fredag   ​7:00-14:30
​Lørdag   ​Lukket
​Søn- og helligdage   ​Lukket
Deponi (kun erhverv), Vejlbyvej 40

Lukket til i morgen kl. 7:00

​Mandag   ​7:00-15:00
​Tirsdag   ​7:00-15:00
​Onsdag   ​7:00-15:00
​Torsdag   ​7:00-15:00
​Fredag   ​7:00-14:30
​Lørdag   ​Lukket
​Søn- og helligdage   ​Lukket

På genbrugspladsen kan du aflevere affald sorteret til genbrug og genanvendelse. Det fremgår af skilte og oversigter på hver af de to pladser, hvad vi modtager. Vær opmærksom på, at du ikke kan aflevere din dagrenovation på genbrugspladsen. Se mere om afhentning af dagrenovation.

Når du afleverer affald på genbrugspladsen, skal du benytte gennemsigtige, klare plastsække, så det er lettere at sortere affaldet. Du sørger selv for at læsse affaldet af i den container eller bås, hvor det hører hjemme. Er du i tvivl om, hvor du skal aflevere dit affald, er personalet på genbrugspladsen altid klar til at hjælpe.

I sorteringsguiden kan du se, hvilket affald du som borger kan aflevere på genbrugspladserne.

Farligt affald
Farligt affald, som malingsrester, olie og kemikalier, skal afleveres i tæt lukkede, egnede beholdere på max 20 kg eller 20 liter, og så vidt muligt i den originale emballage.

Vær opmærksom på, at vi ikke modtager uhygiejnisk affald og kanyler på genbrugspladserne. Kanyler og medicinrester kan afleveres på apoteket.

Eksplosivt eller sprængfarligt affald må ikke afleveres på genbrugspladsen, men skal anmeldes telefonisk til politiet. 

Fortrolige papirer
Du kan få makuleret dine fortrolige, private papirer på genbrugspladsen på Bundgårdsvej 2. Henvend dig til pladspersonalet, som vil instruere dig i at betjene makulatoren.

Elektronik og batterier
Elektronikaffald, som TV, skærme, brødristere, el-værktøj m.v., er omfattet af reglerne om producentansvar, og afleveres i de dertil beregnede trådbure og containere.

Små batterier kan afleveres på genbrugspladsen eller afhentes sammen dit restaffald. Ønsker du at få afhentet batterier eller småt elektronik sammen med restaffaldet, skal du lægge dem i en klar pose på max 4 liter, som du lukker med en knude og lægger ovenpå låget af din affaldsbeholder.

Aflevering af jord
Du kan aflevere jord i mindre mængde, der svarer til ca. 1 m3. Jorden skal være ren. Har du større mængder af jord, skal du anmelde flytning af jorden til kommunen. Se mere om jord og jordflytning.

Asbest
Loven om arbejdsmiljø stiller strenge krav til håndteringen af asbest. Derfor har vi følgende regler for aflevering af asbest på genbrugspladserne i Fredericia Kommune:

 • Hele asbestplader skal lægges i de opstillede big-bags. Du skal selv stå for aflæsning af pladerne.
 • Asbeststykker skal dobbeltemballeres. Det vil sige, at du skal lægge stykkerne ned i en klar plastsæk, lukke sækken og lægge den ned i den big-bag, der er beregnet til asbeststykker. Der er afmærket på genbrugspladsen, hvor du skal lægge asbeststykkerne.
 • Du kan max. aflevere 100 kg asbestholdigt materiale pr. dag på genbrugspladsen.

Dæk
Du må max aflevere 4 dæk pr. dag.  

 

 • Der er adgang for biler op til 3500 kg. totalvægt + trailer.
 • Alt affald skal afleveres sorteret i de rigtige containere.
 • Personalet kan ikke hjælpe med aflæsning af hensyn til arbejdsmiljø.
 • Mad- og restaffald (dagrenovation) må ikke afleveres på pladsen.
 • Bilens motor skal altid være slukket under aflæsning.
 • Klunsning er ikke tilladt, med undtagelse af enkelte containere eller områder, hvor der er skiltet med dette.  
 • Sorte eller farvede sække må ikke anvendes til aflevering af affald – de skal være i klar plast.
 • Følg altid personalets instrukser.
 • Under kørsel skal børn og voksne befinde sig i bilen. 
 • Grove overtrædelser af reglerne kan medføre bortvisning og/eller gebyr fra genbrugspladsen.

Genbrugspladsen på Nordre Kobbelvej er inddelt i 2 seperate pladser, som kaldes indre og ydre plads. 

 

Indre plads 
Den indre plads kommer du til via anden afkørsel i rundkørslen. Her kan du bl.a. komme af med pap, papir, metal, elektronik, farligt affald samt ting og sager til direkte genbrug. Direkte genbrug sættes i Grøn zone. 

En del af de ting og sager, du afleverer i Grøn zone, klargøres og sælges videre i vores nye genbrugsbutik, der ligger i forbindelse med den nye genbrugsplads. Vær opmærksom på, at genbrugsbutikken har andre åbningstider end genbrugspladsen. Se åbningstider her.

Af sikkerhedsmæssige hensyn kan man kun aflevere farligt affald og asbestholdige tagplader i den bemandede åbningstid, når der er personale til at håndtere det.

Se kort over pladsen her.

 

Ydre plads
Den ydre plads, som ligger bagerst på området, kommer du til via første afkørsel i den nye rundkørsel. Her kan du bl.a. aflevere dit haveaffald, jord, træ, fliser, beton og mursten. Det er også her, du kan være heldig at gøre et genbrugsfund til haven i form af fliser eller store sten. Der vil desuden i perioder være mulighed for at afhente kompost, når vi har det.

Se kort over pladsen her.

På Bundgårdsvej kan du blandt andet komme af med pap, papir, metal, elektronik, farligt affald, genbrug, haveaffald, jord, træ, fliser, mursten, papir til makulering mv.  

Af sikkerhedsmæssige hensyn kan man kun aflevere farligt affald og asbestholdige tagplader i den bemandede åbningstid, når der er personale til at håndtere det.

Se kort over pladsen her.

På Genbrugscentret bliver det indsamlede papir, pap, glas, plast m.v. klargjort, pakket og sendt videre til fabrikker og anlæg, hvor det bliver genanvendt til nye produkter. 

På genbrugscentret kan du desuden købe klare genbrugssække. 

Det er en generel regel, at alt gods der skal transporteres, skal fastspændes på traileren. Dermed udgør det ikke en sikkerhedsrisiko for medtrafikanter under og efter transporten. Hvis affaldet er tungt, skal du sikre at trailerens vægtgrænse overholdes. Under transporten skal affaldet fastgøres med reb, snor eller andet, og haveaffald og lette materialer bør overdækkes med en presenning, sådan at vinden ikke kan blæse det af.

Som et forsøg i perioden 1. januar til 31. december 2023 kan alle borgere, sommerhusejere og ikke mindst pendlere i seks trekantskommuner frit benytte genbrugspladserne på tværs af kommunegrænser.

De seks kommuner er: 

 • Fredericia
 • Haderslev
 • Kolding
 • Middelfart
 • Vejen
 • Vejle

Ideen med forsøget er, at brugerne kan reducere kørsel, fordi de kan vælge den genbrugsplads, der ligger tættest på arbejdet. Det kan være med til at reducere trængsel og CO2-udledning.

Som en del af forsøget gennemføres en undersøgelse på genbrugspladserne, hvor vi blandt andet spørger, hvilken kommune borgerne kommer fra. 

Regler for forsøget

 • Tilbuddet gælder private brugere.
 • Du skal som bruger følge den enkelte kommunes regulativer og regler for affaldssortering.
 • Du skal benytte genbrugspladserne indenfor almindelig bemandet åbningstid.
 • Frivilligt drevne pladser er ikke inkluderet i ordningen.
   

Åbningstider og placeringer for genbrugspladser i de seks kommuner

Fredericias genbrugspladser: 2 bemandede pladser, med varierende åbningstider, længste åbningstid er 08-18.30 (døgnåbent for registrerede brugere fra Fredericia).

Haderslevs genbrugspladser: 3 bemandede pladser, med varierende åbningstider, længste åbningstid er 10-18

Koldings genbrugspladser: 5 bemandede pladser, åbent 09-17 alle dage (døgnåbent for registrerede brugere).

Middelfarts genbrugspladser: 4 pladser med varierende åbningstider, længste åbningstid er 10-18 på hverdage og 10-16 i weekender.

Vejens genbrugspladser: 3 pladser, åbent 07-18 på hverdage, 10-18 i weekender.

Vejles genbrugspladser: 4 pladser, største plads åben 07-18 på hverdage, 9-18 i weekender, øvrige pladser 10-18 alle dage