Selvbetjening
Skilt som viser indkørsel til genbrugspladsen på bundgårdsvej og en hvid bil som er på vej derind

Genbrugspladser

I Fredericia Kommune er der to genbrugspladser, hvor du som borger i kommunen kan aflevere dit sorterede affald. Kommunens to genbrugspladser finder du på henholdsvis Bundgårdsvej 2 og Nordre Kobbelvej 9.

Genbrugspladsen på Nordre Kobbelvej kan du læse mere om her.

Se kort og åbningstider for de to pladser nederst på siden. 

Det er altid en god ide at sortere ting og materialer hjemmefra, så det er let at komme i containerne på genbrugspladsen eller sætte til direkte genbrug. Husk handsker og evt. kost.

Har du ikke mulighed for selv at aflevere dit affald på genbrugspladsen, afhenter vi også sorterede genbrugsmaterialer ved din bopæl. Læs mere om afhentning af genbrug.

Åbningstider

Genbrugspladsen, Bundgårdsvej 2

Åbent i dag til kl. 18:00

​Mandag   ​10:00-21:00
​Tirsdag   ​10:00-21:00
​Onsdag   ​10:00-21:00
​Torsdag   ​10:00-21:00
​Fredag   ​10:00-18:00
​Lørdag   ​10:00-18:00
​Søn- og helligdage   ​10:00-18:00
Genbrugspladsen, Nordre Kobbelvej 9

Åbent i dag til kl. 18:00

​Mandag   ​10:00-21:00
​Tirsdag   ​10:00-21:00
​Onsdag   ​10:00-21:00
​Torsdag   ​10:00-21:00
​Fredag   ​10:00-18:00
​Lørdag   ​10:00-18:00
​Søn- og helligdage   ​10:00-18:00

Bemærk: En del af pladsen er døgnåben. Se under Døgnåben plads, Nordre Kobbelvej 9.

Genbrugsbutikken, Nordre Kobbelvej 9

Lukket til i morgen kl. 10:00

​Mandag   ​10:00-16:30
​Tirsdag   ​10:00-16:30
​Onsdag   ​10:00-16:30
​Torsdag   ​10:00-16:30
​Fredag   ​10:00-16:30
​Lørdag   ​10:00-14:00
​Søn- og helligdage   ​Lukket
Døgnåben plads, Nordre Kobbelvej 9

Åbent i dag til kl. 23:59

​Mandag   ​0:00-23:59
​Tirsdag   ​0:00-23:59
​Onsdag   ​0:00-23:59
​Torsdag   ​0:00-23:59
​Fredag   ​10:00-18:00
​Lørdag   ​10:00-18:00
​Søn- og helligdage   ​0:00-23:59

På den døgnåbne plads på Nordre Kobbelvej 9 kan du komme af med haveaffald, jord, træ, mursten & beton hele døgnet alle ugens dage!

Genbrugscenteret, Nordre Kobbelvej 9

Lukket til i morgen kl. 7:00

​Mandag   ​7:00-15:00
​Tirsdag   ​7:00-15:00
​Onsdag   ​7:00-15:00
​Torsdag   ​7:00-15:00
​Fredag   ​7:00-14:30
​Lørdag   ​Lukket
​Søn- og helligdage   ​Lukket
Genbrugsbutikken, Prangervej 2

Lukket til tirsdag kl. 10:00

​Mandag   ​Lukket
​Tirsdag   ​10:00-16:30
​Onsdag   ​Lukket
​Torsdag   ​10:00-16:30
​Fredag   ​Lukket
​Lørdag   ​Lukket
​Søn- og helligdage   ​Lukket
Deponi (kun erhverv), Vejlbyvej 40

Lukket til i morgen kl. 7:00

​Mandag   ​7:00-15:00
​Tirsdag   ​7:00-15:00
​Onsdag   ​7:00-15:00
​Torsdag   ​7:00-15:00
​Fredag   ​7:00-14:30
​Lørdag   ​Lukket
​Søn- og helligdage   ​Lukket

På genbrugspladsen kan du aflevere affald sorteret til genbrug og genanvendelse. Det fremgår af skilte og oversigter på hver af de to pladser, hvad vi modtager. Vær opmærksom på, at du ikke kan aflevere din dagrenovation på genbrugspladsen. Se mere om afhentning af dagrenovation.

Når du afleverer affald på genbrugspladsen, skal du benytte gennemsigtige, klare plastsække, så det er lettere at sortere affaldet. Du sørger selv for at læsse affaldet af i den container eller bås, hvor det hører hjemme. Er du i tvivl om, hvor du skal aflevere dit affald, er personalet på genbrugspladsen altid klar til at hjælpe.

I sorteringsguiden kan du se, hvilket affald du som borger kan aflevere på genbrugspladserne.

Farligt affald
Farligt affald, som malingsrester, olie og kemikalier, skal afleveres i tæt lukkede, egnede beholdere på max 20 kg eller 20 liter, og så vidt muligt i den originale emballage.

Vær opmærksom på, at vi ikke modtager uhygiejnisk affald og kanyler på genbrugspladserne. Kanyler og medicinrester kan afleveres på apoteket.

Fortrolige papirer
Du kan få makuleret dine fortrolige, private papirer på genbrugspladsen på Bundgårdsvej 2. Henvend dig til pladspersonalet, som vil instruere dig i at betjene makulatoren.

Elektronik og batterier
Elektronikaffald, som TV, skærme, brødristere, el-værktøj m.v., er omfattet af reglerne om producentansvar, og afleveres i de dertil beregnede trådbure og containere.

Små batterier kan afleveres på genbrugspladsen eller afhentes sammen dit restaffald. Ønsker du at få afhentet batterier sammen med restaffaldet, skal du lægge dem i en klar pose, som du lukker med en knude og lægger ovenpå låget af din affaldsbeholder.

Aflevering af jord
Du kan aflevere jord i mindre mængde, der svarer til ca. 1 m3. Jorden skal være ren. Har du større mængder af jord, skal du anmelde flytning af jorden til kommunen. Se mere om jord og jordflytning.

Asbest
Loven om arbejdsmiljø stiller strenge krav til håndteringen af asbest. Derfor har vi følgende regler for aflevering af asbest på genbrugspladserne i Fredericia Kommune:

  • Hele asbestplader skal lægges i de opstillede big-bags. Du skal selv stå for aflæsning af pladerne.
  • Asbeststykker skal dobbeltemballeres. Det vil sige, at du skal lægge stykkerne ned i en klar plastsæk, lukke sækken og lægge den ned i den big-bag, der er beregnet til asbeststykker. Der er afmærket på genbrugspladsen, hvor du skal lægge asbeststykkerne.
  • Du kan max. aflevere 200 kg asbestholdigt materiale pr. dag på genbrugspladsen.

På Genbrugscentret bliver det indsamlede papir, pap, glas, plast m.v. klargjort, pakket og sendt videre til fabrikker og anlæg, hvor det bliver genanvendt til nye produkter. 

På genbrugscentret kan du desuden købe klare genbrugssække og få udleveret papirsposer til grønt affald.

Kontakt Genbrugscentret

Tlf. 7210 6110

Det er en generel regel, at alt gods der skal transporteres, skal fastspændes på traileren. Dermed udgør det ikke en sikkerhedsrisiko for medtrafikanter under og efter transporten. Hvis affaldet er tungt, skal du sikre at trailerens vægtgrænse overholdes. Under transporten skal affaldet fastgøres med reb, snor eller andet, og haveaffald og lette materialer bør overdækkes med en presenning, sådan at vinden ikke kan blæse det af.