Selvbetjening
Hænder som holder forskellige typer af affald

Sorteringsguide

For at gøre det lettere for dig at sortere dit affald korrekt, har vi lavet denne sorteringsguide. Sorteringsguiden viser, hvordan bestemte typer af affald skal sorteres både i hjemmet og på genbrugspladsen.

OBS! Der er 2 måder at sortere madaffald på!

I Fredericia Kommune er vi i gang med at introducere en ny affaldsordning, hvor vi skal sortere i blandt andet mad- og restaffald. Fra 1. juli 2021 gik alle parcel- og sommerhuse med egen beholder over til den nye ordning. I samme forbindelse har de også fået en ny 2-delt beholder. 

Derfor er der i en overgangsfase 2 måder at sortere madaffald på i Fredericia Kommune:

Alle med 2-delte beholdere sorterer madaffaldet fra, mens alle øvrige, herunder etagebyggeri og lejligheder, sorterer det til restaffald.