Selvbetjening
Madaffald bl.a. grøntsager og madrester

Ny affaldsordning på vej

26. oktober 2020

Fra ca. medio 2021 bliver borgernes grå og grønne skraldespande til husholdningsaffald erstattet af én todelt skraldespand. Nye takster finansierer indkøbet allerede fra 2020.

EU har vedtaget nye krav, der betyder, at borgere skal sortere madaffald fra det øvrige restaffald. Derfor indfører Fredericia Kommune nye, todelte skraldespande til husholdningsaffald. De skal erstatte de grå og grønne skraldespande, som fredericianske husejere benytter sig af i dag.

Genanvendelse af vores madaffald skaber flere miljømæssige gevinster. Når madaffaldet bioforgasses kan gassen lagres og fx benyttes til tung transport. Det afgassede madaffald (pulp) kan i sidste ende returneres til markerne, hvor det bruges som gødning. Herved bliver vigtige næringsstoffer som fosfor, kvælstof og kalium ført tilbage til jorden.

Borgerne i Fredericia kan derfor se frem til nye skraldespande i 2021 med plads til både madaffald og restaffald. EU’s krav til affaldssortering skærpes fra 2023. Det bliver en obligatorisk ordning for alle, og derfor sørger Fredericia Kommune for indkøbet af nye todelte skraldespande. Udgifterne bliver opkrævet via ejendomsskatten allerede fra 2020. Det forhindrer, at man som borger oplever en kraftig stigning fra det ene år til det andet.

For husejere, der i dag udelukkende har en grå skraldespand til restaffald, fordi de selv komposterer det grønne, betyder den nye ordning en årlig stigning på 372 kroner. De, der i dag også har en grøn spand og betaler for at få hentet og håndteret indholdet, oplever en mindre stigning på i alt 49,75 kroner om året. Er man lejlighedsejer, udgør stigningen 355 kroner om året. De nye takster trådte i kraft i januar 2020.

Nemmere at være husejer

Med indførsel af den todelte skraldespand bliver det nemmere for dig som husejer. Fremover bliver der nemlig hentet skrald én gang hver 14. dag i stedet for to gange, som tilfældet er i dag for husejere med to spande. 

Den nye ordning bliver ledsaget af en digital løsning, der formidler spørgsmål og svar til kommunens affaldshåndtering. 

Derfor kommer der til at være flere gode gevinster, når der indføres en smartere måde at håndtere husholdningsaffald på. Det kommer bl.a. til at spare miljøet for en masse CO2, når skraldebilen skal rundt i kommunen færre gange. Derudover følger der ny, smart teknologi med. Affald&Genbrug indfører et digitalt system, hvor man via en app kan følge med i, hvornår skraldespanden bliver tømt. Det bliver også muligt at få en påmindelse, så man husker at stille spanden ud til tømning.

I løbet af næste år vil Affald&Genbrug sætte gang i en større informationskampagne med detaljeret information til Fredericias borgere om den kommende ordning. 

Fakta 

 • EU har indført krav, der betyder, at borgere skal sortere madaffald som fx kødrester, fisk og grøntsager fra det øvrige restaffald. Kravet gælder fra 2023. 
   
 • For Fredericias borgere betyder det, at ordningen grønt affald udgår. I stedet indføres udsortering af madaffald.
   
 • Madaffald er en udvidelse af grønt affald, som udover fx grønsagsskræller og kaffegrums vil inkludere fx kødrester, sovs og mejeriprodukter.
   
 • I Fredericia Kommune har politikerne besluttet at imødekomme kravet ved at indføre todelte skraldespande. Det er den løsning, som langt de fleste kommuner har valgt.
   
 • Stigningen i takster fra 2020 skal finansiere de udgifter, der er forbundet med det nye affaldssystem. Det tæller bl.a. indkøb af skraldespande til kommunens borgere, udbud på leverandør af skraldebiler med to kamre, så skraldet håndteres korrekt, og en såkaldt omlaste-station, der skal spare tid, kilometer og CO2 – i dag køres affaldet nemlig til forbrænding i Kolding. En ny omlaste-station i Fredericia forventes at være klar til medio 2021, hvor den nye affaldsordning træder i kraft. 
   
 • I alt skal der indkøbes 13.100 skraldespande, som skal dække alle kommunens husstande. Den eksisterende mulighed for at hjemmekompostere fortsætter. 
   
 • De nye skraldespande kan indeholde 240 liter. Spanden har et større rum til restaffald og et mindre rum til madaffald. Producerer man mere affald i sit hjem, er der mulighed for at tilkøbe en større todelt skraldespand. 
   
 • Til den nye ordning høre endnu en miljømæssig gevinst. Det indsamlede madaffald bliver til grøn energi i form af enten biogas, el eller fjernvarme.
   
 • Biogas er fleksibelt, da det kan lagres og bruges på mange måder. Fx kan det opgraderes og sendes ind på naturgasnettet, og det kan bruges i transportsektoren som brændstof, og derfor passer det godt til fremtidens energiforsyning.

 

 • Det afgassede madaffald (pulp) kan i sidste ende returneres til markerne, hvor det bruges som gødning. Derved fuldendes cirklen ”fra jord til bord til jord igen”.
   
 • Ved at genanvende madaffald bliver næringsstoffer som fosfor, kvælstof og kalium ført tilbage til jorden. Det er vigtige næringsstoffer, som vi har brug for nu og på sigt, og som ellers ville gå tabt i forbrændingen. 

 

 

Til nyhedsoversigten