Selvbetjening
Hænder som holder forskellige typer af affald

Andet undervisningsmateriale

Vi har lavet et genbrugsspil "KomIgenBrug", der går ud på at placere forskelligt affald i de rigtige containere. Du kan konkurrere med dine klassekammerater. Find spillet på www.genbrugsspil.dk. Benyt piletasterne, når du sorterer.

Se www.affald.dk, som frit kan anvendes til undervisningsbrug indenfor emnerne affald, afffaldsbehandling og miljø.

Se www.mindthetrash.dk, som er en online læringsportal om affald og ressourcer, primært for skolernes 4. - 6. klassetrin.

Se https://plasticchange.dk/videnscenter/undervisningsmateriale-om-plastik-til-folkeskolen/, som er vidensportal for plastikaffald