Selvbetjening

En ny affaldsordning kan give anledning til mange spørgsmål fra beboerne. Nogle af de typiske spørgsmål - og deres svar - har vi samlet her. 

Enkelte husstande kan efter aftale med Affald & Genbrug, Fredericia Kommune, af praktiske årsager have behov for at anvende sække til mad- og restaffald i stedet for en beholder. Det gælder typisk ved byhuse, hvor det ikke er muligt at få en beholder transporteret gennem huset ud til facaden, hvor skraldebilen kan holde. I disse tilfælde kan man i stedet anvende sække. 

Evt. trådstativ eller beholder til sækkene skal man selv anskaffe. Da vi pt får mange, gamle beholdere ind på genbrugspladserne fra andre husstande, kan vi lige nu tilbyde dig at komme forbi Genbrugscentret på Nordre Kobbelvej og få en beholder her. Se åbningstider for Genbrugscentret her

Har du spørgsmål til sækkeløsningen til mad- og restaffald, kan du kontakte os på telefon 7210 6367 eller mail: affald.genbrug@fredericia.dk  

 

Som led i ny lovgivning skal alle nu sortere i 10 affaldsfraktioner. I forvejen sorterer vi rigtig meget fra, som er genanvendeligt -  pap og papir, plast, flamingo, glas, metal mv. Nu skal vi også til at sortere madaffald fra.

Madaffald er alt organisk affald fra køkken og madlavning. Madaffald er både rå, tilberedte og for gamle/fordærvede madvarer. Det omfatter bl.a. det grønne madaffald, som vi hidtil har smidt i den grønne beholder eller kompostbeholder – men også størknet fedt, kød, knogler osv.

Restaffald er alt det øvrige, som du ikke kan sortere til genbrug.

Er du i tvivl, kan du altid tjekke vores sorteringsguide.

OBS: Indtil I får nye beholdere, skal madaffald ikke sorteres fra.

Mad- og restaffald skal i plastposer med knude på, og I skal selv sørge for at anskaffe plastposerne. Der er ikke særlige krav om farver eller lignende, men I må IKKE bruge bioplastposer til madaffaldet, da de ikke kan håndteres i anlægget, hvor madaffaldet behandles. Bioplast-poser trevler og sætter sig let fast i anlægget, ligesom trevlerne blander sig med madaffaldet. Plastikposer er derimod lette at frasortere og sendes efterfølgende til genanvendelse. 

Husk også at al mad-affald skal være uden emballage, så tag pålægsresten ud af plastemballagen, inden du smider pålægsresten til madaffald og plasten til genanvendelse.  .

De tidligere papirposer til grønt affald er udgået pr. 1. juli 2021.