Den nuværende situation påvirker ikke afhentning af affald hjemme hos dig. Vi tømmer fortsat dine beholdere.