Priser

Gebyroversigt 2024
Parcelhuse
Grundgebyr 2.590,36
2-delt 240 liter til mad- og restaffald – 14 dags tømning 1.253,39
240 liter beholder med 1 rum til madaffald – 14 dags tømning 1.070,56
240 liter beholder med 1 rum til restaffald – 14 dags tømning 1.383,98
Ekstra tømning (uanset beholderstørrelse) 250,00
Ekstra sæk, sort sæk (køb af sækkemærke) 25,00
Lejligheder
Grundgebyr 1.944,28
2-delt 240 liter beholder til mad- og restaffald – 14 dags tømning 1.253,39
2-delt 240 liter beholder til mad- og restaffald – Ugetømning 2.506,78
240 liter beholder med 1 rum til madaffald – 14 dags tømning 1.070,56
240 liter beholder med 1 rum til madaffald – Ugetømning 2.141,12
240 liter beholder med 1 rum til restaffald – 14 dags tømning 1.383,98
240 liter beholder med 1 rum til restaffald – Ugetømning 2.767,96
400 liter beholder med 1 rum til restaffald – 14 dags tømning 2.306,54
400 liter beholder med 1 rum til restaffald – Ugetømning 4.613,08
400 liter beholder med 1 rum til madaffald – 14 dags tømning 1.784,26
400 liter beholder med 1 rum til madaffald – Ugetømning 3.568,52
660 liter beholder med 1 rum til restaffald – 14 dags tømning 3.805,95
660 liter beholder med 1 rum til restaffald – Ugetømning 7.611,90
770 liter beholder med 1 rum til restaffald – 14 dags tømning 4.440,27
770 liter beholder med 1 rum til restaffald – Ugetømning 8.880,54
1000 liter beholder med 1 rum til restaffald – 14 dags tømning 5.766,59
1000 liter beholder med 1 rum til restaffald – Ugetømning 11.533,18
Ekstra tømning (uanset beholderstørrelse) 250,00
Sommerhuse
Grundgebyr 1.944,28
2-delt 240 liter til mad- og restaffald – 14 dags tømning 1.253,39
Ekstra tømning (uanset beholderstørrelse) 250,00
Ekstra sæk, sort sæk (køb af sækkemærke) 25,00

Den samlede pris afhænger af antal enheder og ejendommens/boligselskabets tilmelding af beholderstørrelse og tømmefrekvens.

Ny gebyrstruktur

Der sker meget på affaldsområdet i disse år, blandt andet ift. indsamlingskrav, øget sortering, krav til data og ny lovgivning. Derfor har vi valgt at opdatere vores gebyrstruktur hos Affald & Genbrug i Fredericia. Vi ændrer på fordelingen af omkostninger for at følge økonomien i den retning, som lovgivningen har dikteret de senere år og fremadrettet. Totalprisen vil være den samme som via den tidligere struktur, men fordelingen af udgifter er anderledes.