Nummerpladeaflæsning

Din nummerplade bliver automatisk læst når du kører ind på genbrugspladsen på Bundgårdsvej og Nordre Kobbelvej. Registreringen af nummerpladen er nødvendig for at kunne identificere køretøjer, registreret til et CVR-nummer og efterfølgende opkræve erhvervsvirksomheder betaling for brug af pladserne.

Vi gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at aflevere erhvervsaffald på genbrugspladsen uden at betale.

Gebyret for brug af genbrugspladsen er fastsat til 169,00 kr. ex moms. pr. besøg for erhvervsvirksomheder.

Kontakt
Har du spørgsmål, kan du kontakte os på mail affald.nummerplade@fredericia.dk eller telefon 7210 6367. 

Nummerpladen slås op hos Skat, hvor bilens ejer findes. Tilhører bilen en virksomhed bliver der automatisk tilsendt en faktura for brug af genbrugspladsen. Biler registreret til private faktureres ikke.

Når du kører ind på pladsen registrerer vi: 

 • Tidspunkt
 • Foto ved indkørsel på pladsen (foto er fokuseret på bilens front omkring nummerpladen, så fører og passagerer ikke medtages)
 • Nummerplade
 • Bilejers postnummer, by og kommune (men ikke navn og adresse for privatejede biler)
 • Anvendelse (privat, erhverv eller kombination af disse – de såkaldte papegøjeplader)
 • Bilmærke, model og evt. farve på bilen
 • For virksomheder registreres endvidere firmanavn, CVR-nummer og P-nummer

Er din bil på gule plader knyttet op til et cvr-nummer hos Skat, vil besøg blive registreret som et erhvervsbesøg, og du vil automatisk modtage en faktura. Du behøver derfor ikke at foretage dig noget, når du besøger genbrugspladsen.

Når bilen er på gule plader, er der afløftet fuld moms, og du eller dine medarbejdere må derfor slet ikke bruge bilen til at køre privat affald. Dog kan du købe et dagsbevis hos Skat, der giver dig lov til at bruge bilen til private formål. Har du købt et dagsbevis og ønsker at aflevere affald fra din private husholdning, skal du sende et foto af både dagsbevis samt det affald du afleverer ved hvert besøg, på mailen affald.nummerplade@fredericia.dk inden for 24 timer. Såfremt kravene er opfyldt, sørger vi for at fritage dig for fakturering for besøget. 
 

Regler for gulpladebiler, der kører med privat affald

 • Gulpladebiler fra før 03. juni 1998 må gerne køre med privat affald og er ikke såkaldt fakturerbare besøg på genbrugspladsen.
 • Gulpladebiler fra perioden 03. juni 1998 til 31. december 2008, kan køre med privat affald uden dagsbevis fra Skat, hvis bilen er udstyret med korrekt klistermærke fra Skat (dette skal dokumenteres og sendes til Affald & Genbrug på affald.nummerplade@fredericia.dk).
 • Gulpladebiler fra 01. januar 2009 og frem, skal sende kopi af dagsbeviset fra Skat, til Affald & Genbrug på affald.nummerplade@fredericia.dk, hvis man vil ansøge om fritagelse for betaling.

Vær opmærksom på at der højst kan købes 20 dagsbeviser til samme bil i samme kalenderår. Herudover skal beviset købes 5 minutter før brug og tidligst 45 dage før brug.

Er din bil med papegøjeplader knyttet op på et cvr-nummer hos Skat, vil du automatisk få en faktura for dine besøg. Kommer du med affald fra din private bolig, skal du derfor ansøge om fritagelse. Det gør du med din mobiltelefon via https://fredericiakommune.fritagelse.genbrugsbetaling.dk/ når du kører ind på pladsen. For at vi kan behandle ansøgningen, skal der tages et foto af affaldet straks efter at du er kørt ind. Vær opmærksom på, at fotoet tydeligt skal vise affaldet, der afleveres. Fritagelse er kun muligt, hvis du udelukkende afleverer affald fra din private hjemadresse i Fredericia. Det er Affald & Genbrugs vurdering, hvorvidt du kan fritages eller ej. Ved afvisning vil du modtage en skriftlig argumentation. 

Der sker ingen fakturering.

Hvis du afleverer erhvervsaffald i en bil på hvide plader, skal du sende en mail til affald.nummerplade@fredericia.dk og oplyse bilens nummerplade, CVR-nummer samt tidspunkt for indkørsel, så sørger vi for korrekt fakturering. Det er ikke tilladt at aflevere erhvervsaffald uden at betale. 

Farligt affald kan på nuværende tidspunkt kun afleveres i bemandet tidsrum. Gebyret for farligt affald er fastsat til 6,00 kr./kg. ex moms (jf. nationale krav). Når du afleverer farligt affald, skal du udfylde sedlen, der hænger i huset og lægge den i postkassen ved siden af. Så sørger Affald & Genbrug for korrekt fakturering.

Erklæring for aflevering af farligt affald 2023.

Affald fremkommet ifm. drift af din udlejningsvirksomhed, bliver du opkrævet for at aflevere på genbrugspladsen. Det gælder f.eks. haveaffald fra vedligehold af grønne områder, oprydning efter lejere, udskiftning af køkken, døre, vinduer mv.
 

Ønsker du at afregne dit besøg med det samme, har du mulighed for at tilknytte et betalingskort på www.fredericiakommune.kundeportal.genbrugsbetaling.dk. Tilknytter du ikke et betalingskort, sendes der en månedlig opgørelse i virksomhedens e-Boks. 

Når kameraerne på genbrugspladserne aflæser nummerpladen, tages der et billede af fronten af bilen, hvor der zoomes ind på nummerpladen. Foto er fokuseret på bilens front omkring nummerpladen, så fører og passagerer ikke medtages.

Lovgrundlag for registreringen

Dine personoplysninger behandles efter databeskyttelsesforordningen.

Hjemlen til at behandle personoplysninger er databeskyttelsesforordningen er Litra e) ”Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.”

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler disse kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger

Hvorfra stammer dine personoplysninger?

Oplysningerne stammer fra opslag i Motorregisteret hos Skat. 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Vores databehandler Optidata.

Formålet med behandlingen

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at foretage et opslag i Motorregisteret, således at biler registreret til private personer kan blive fritaget for fakturering for brug af genbrugspladserne i Fredericia Kommune.

Opbevaring af data

Erhvervskøretøjer: Data og billeder for erhvervskøretøjer gemmes i henhold til Regnskabsloven i 5 år.

Private køretøjer: For private køretøjer slettes billeder efter 24 timer, og vi gemmer ikke personhenførbare oplysninger om ejer. Til brug for statistikformål gemmes dog oplysning om ejers bopælskommune sammen med indkørselstidspunkt og lokalitet, men altså ikke navn eller adresse.