Ændring i Regulativ for husholdningsaffald

02. januar 2023

Fredericia Byråd har den 21. december 2022 vedtaget ændret Regulativ for husholdningsaffald. Ændringen er, at der i januar 2023 indføres en bestillings-henteordning af farligt affald. Affaldet indsamles i røde UN-godkendte plastbokse, efter tilmelding. Desuden indføres en tilsvarende henteordning for småt elektronik som for batterier, sådan at småt elektronikaffald kan anbringes i poser ovenpå låget af beholderen til dagrenovation, i en klar plastpose på højst 4 liter og lukket med en knude.

Regulativet har været udsendt i offentlig høring i perioden 10. oktober – 14. november 2022. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Regulativet og bilag kan ses her, hvor der også kan ses mere om henteordningerne.

Til nyhedsoversigten