Rødt skilt står foran big bags til asbest på genbrugspladsen.

Asbestfrie genbrugspladser

08. juli 2024

Asbeststøv kan være farligt for medarbejdere og brugere på genbrugspladserne. Derfor bliver genbrugspladserne asbestfri fra den 1. september 2024, og alt asbestholdigt affald skal i stedet afleveres på Fredericia Kommunes deponi på Vejlbyvej 40.

Du kan som altid aflevere 5 plader om dagen gratis. Ønsker du at aflevere større mængder ad gangen, er prisen 744 kr. + statsafgift på 475 kr. I alt 1.219 kr. pr. ton + moms.   

 

Hvad er asbest?

Asbest er et naturligt forekommende materiale og findes i flere forskellige byggematerialer. Da asbest ikke kan brænde, og tåler temperaturer op til 900 grader, har det været brugt i vid udstrækning frem til 1990’erne.

Støvet fra asbestholdige materialer indeholder fibre i form af små nåle, og det er dem, der er skyld i, at det ikke længere er lovligt at anvende asbest, da støvet kan give kroniske lungesygdomme. Asbestfibrene er så små, at de ikke kan ses med det blotte øje.

Affald som indeholder asbest kan f.eks. være: bløde lofts- og vægplader, filtre og filterposer, isoleringsmateriale, fliseklæb, eternittagplader og skifereternittagplader

 

Deponiets åbningstid, for aflevering af asbest, gældende fra 1. september 2024: 

Mandag - torsdag: 7.00 - 14.00 
Fredag: 7.00 - 13.30

 

 

 

 

 

Til nyhedsoversigten