håndtag itu

Er håndtaget på din nye beholder knækket?

30. august 2021

Er håndtaget på din nye 240 l beholder knækket, så hører vi meget gerne fra dig. 

Det har nemlig vist sig, at der i forbindelse med tømningen af beholderne er sket skade på en del af de nye 240 l beholdere. Det skyldes en fejl ved betjeningen af de nye skraldebiler. Vores renovatør, Marius Pedersen, har sikret, at det ikke sker fremadrettet. De ødelagte beholdere udskiftes på renovatørens regning, og vi vil derfor gerne have et overblik over, hvor mange beholdere det drejer sig om.

Først når vi kender omfanget af defekte håndtag, kan vi i samarbejde med renovatøren afgøre, hvordan vi bedst får udbedret skaden. Renovatøren er i øjeblikket ved at undersøge, om der er et alternativ til udskiftning af hele beholderen. Fra Affald & Genbrugs side vil vi allerhelst finde en løsning, der er økonomisk, praktisk og miljømæssig forsvarlig. 

Har du en ny 240 l beholder, hvor håndtaget er knækket, eller beholderen på anden måde er beskadiget ved tømning, er det derfor vigtigt, at du melder det til os via appen eller hjemmesiden her. Har du tidligere haft kontakt til os omkring det, har vi allerede noteret din adresse, og du behøver ikke gøre mere.

Når vi ved, om beholderen skal udskiftes eller repareres, sker det helt automatisk, og vi vil informere om det på hjemmesiden og i appen.  

Indtil udskiftning/reparation

Et knækket håndtag kan nive i hånden, når du kører med beholderen. For at undgå det, anbefaler vi, at du sætter gaffatape omkring håndtaget. 

 

Til nyhedsoversigten