Spraydåser der skal afleveres som farligt affald

Farligt affald

For at undgå skader på mennesker og miljø er det vigtigt, at farligt affald bliver skaffet af vejen på forsvarlig vis. Du skal altid frasortere farligt affald fra det øvrige affald, da det ikke må blandes sammen.

Farligt affald skal, inden det afleveres, opbevares, så der ikke kan ske forurening af grundvand, jord og undergrund.

Eksempler på farligt affald:

  • Olieaffald, f.eks. motor-, gear- og smøreolier
  • Malingsrester
  • Spraydåser
  • Kemikalier, f.eks. rengøringsmidler
  • Pesticider
  • Beholdere fra håndsprit og afspritningsklude


OBS: Beholdere fra håndsprit og afspritningsklude skal bortskaffes som farligt affald, på grund af brandfarlige stoffer. 

Erklæring for aflevering af farligt affald på genbrugspladsen.

Alle virksomheder skal sikre, at farligt affald afleveres til et anlæg, som har en miljøgodkendelse, og som er godkendt til at modtage den pågældende affaldstype. Det er EAK-koden, der bestemmer, hvilken affaldstype det er tale om.

I Fredericia Kommune kan farligt affald afleveres her:

Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS I/S)
Vejlbyvej 21, 7000 Fredericia
Tlf. 7620 1300
Mail: mail@motas.dk
www.motas.dk

Du kan også vælge at aflevere dit farlige affald til en anden godkendt affaldsbehandler. Du finder listen over godkendte anlæg og indsamlingsvirksomheder og registrerede transportører i det nationale affaldsregister (åbnes i nyt vindue).


Genbrugspladsen 
Din virksomhed kan også vælge at benytte genbrugspladserne, mod betaling per besøg, og på betingelse af, at affaldet svarer til almindeligt farligt affald fra en husholdning. Affaldet afleveres i genbrugspladsernes modtageområder for farligt affald, og der kan maksimalt afleveres i alt 200 kg farligt affald årligt.

Farligt affald kan på nuværende tidspunkt kun afleveres i bemandet tidsrum på genbrugspladsen. Gebyret for farligt affald er fastsat til 6 kr./kg. ex moms (jf. nationale krav). Når du afleverer farligt affald, skal du udfylde sedlen, der hænger i huset og lægge den i postkassen ved siden af. Så sørger Affald & Genbrug for korrekt fakturering.

Erklæring for aflevering af farligt affald på genbrugspladsen.