PRISER FOR ERHVERVSDRIVENDE

Priser er ekskl. moms. 

*Prisen er inklusiv et gebyr for modtagekontrol på 15 kr. pr. ton. 

Gebyroversigt 2024
Brug af genbrugspladsen
Besøg pr. stk. 169,00
Aflevering af farligt affald pr. kg. 6,00
Energnist I/S, Kolding
Småt brændbart pr. ton* 609,00
Stort brændbart pr. ton* 809,00
Farligt affald pr. ton* 1.109,00
Tillæg for fejlsorteret affald pr. ton 500,00
Ekspeditionsgebyr pr. læs 50,00
Fredericia Kommunes Deponi
Affald til deponering pr. ton 744,00
Affald til kompostering pr. ton 350,00
Tillæg for affald, hvor aflæsningshjælps ydes, pr. leveret læs 350,00
Særhåndteret affald (kun efter aftale med kunden) pr. ton, ekskl. statsafgift 800,00
Statsafgift ved deponering pr. ton 475,00
Konkret anvisning af erhvervsaffald pr. påbegyndt time
Konkret anvisning af erhvervsaffald pr. påbegyndt time 600,00
Renovation/restaffald
240 liter beholder - 14 dags tømning 1.381,63
400 liter beholder - 14 dags tømning 2.302,72
660 liter beholder - 14 dags tømning 3.799,48
770 liter beholder - 14 dags tømning 4.432,73
Grundgebyr pr. enhed, renovation
Ekstra tømning (uanset beholderstørrelse) 250,00
Ekstra sæk, sort sæk (køb af sækkemærke) 25,00
Gebyroversigt 2023
Brug af genbrugspladsen
Besøg pr. stk. 169,00
Aflevering af farligt affald pr. kg. 6,00
Energnist I/S, Kolding
Småt brændbart pr. ton* 609,00
Tillæg for stort brændbart pr. ton 200,00
Tillæg for fejlsorteret affald pr. ton 500,00
Tillæg for farligt affald pr. ton 520,00
Ekspeditionsgebyr pr. læs 50,00
*Prisen er inklusiv et gebyr for modtagekontrol på 15 kr. pr. ton
Fredericia Kommunes Deponi
Affald til deponering pr. ton 675,00
Affald til kompostering pr. ton 350,00
Tillæg for affald, hvor aflæsningshjælps ydes, pr. leveret læs 350,00
Særhåndteret affald (kun efter aftale med kunden) pr. ton, ekskl. statsafgift 800,00
Statsafgift ved deponering pr. ton 475,00
Konkret anvisning af erhvervsaffald pr. påbegyndt time
Konkret anvisning af erhvervsaffald pr. påbegyndt time 600,00
Renovation/restaffald
240 liter beholder - 14 dags tømning 1.907,14
400 liter beholder - 14 dags tømning 3.178,58
660 liter beholder - 14 dags tømning 5.244,65
770 liter beholder - 14 dags tømning 6.118,76
Grundgebyr pr. enhed, renovation 1.032,47
Ekstra tømning (uanset beholderstørrelse) 275,00
Ekstra sæk, sort sæk (køb af sækkemærke) 27,50