Affaldsbeholder står ved skel med grøn busk i baggrunden

Første opkrævning på vej i Digital Post

02. februar 2024

Første opkrævning for acontobetalingen af renovation for private i 2024 er nu på vej i Digital Post.

Fra 2024 sendes opkrævningen for renovation særskilt, og derfor ikke via ejendomsbidragsbilletten. Dette sker med forsinkelse pga. IT-udfordringer.

Acontobetalingen sker som tidligere i 2 halvårlige rater. Det er vigtigt at være opmærksom på, at betalingsfristen er 14. februar 2024 – og at denne opkrævning ikke falder ind under tidligere aftaler i PBS/Betalingsservice.

 

Spørgsmål til opkrævning og betaling henvises til
Borgerservicecentret, opkrævningsafdelingen
kommunen@fredericia.dk eller telefon 7210 7000


Spørgsmål til affaldsordninger og beholdere henvises til  
Affald & Genbrug, Kundeservice
affald.genbrug@fredericia.dk eller telefon 7210 6367

 

Til nyhedsoversigten