Hård eller blød plast? Kunstig intelligens hjælper dig med korrekt sortering

13. maj 2024

Hård og blød plast er nogle af de affaldstyper, der volder problemer og forvirring, når det skal sorteres. Derfor igangsætter vi nu, i samarbejde med Aris Robotics, et forsøg på genbrugspladsen på Nordre Kobbelvej, hvor en sorteringshjælper ved brug af kunstig intelligens, skal hjælpe besøgende med korrekt sortering af hård og blød plast. Det er vigtigt, at materialerne bliver sorteret korrekt, fordi det forbedrer udnyttelsen af ressourcer, forlænger materialernes levetid og reducerer nødvendigheden for at udvinde nye råmaterialer.

I første fase, tager forsøget med sorteringsrobotten udgangspunkt i sortering af hård og blød plast, men vores vision er, at man gennem kunstig intelligens kan scanne alle affaldstyper – måske endda også med kameraet på en smartphone. 

Prøv den næste gang du er på genbrugspladsen. 

Til nyhedsoversigten