Vej til stranden med sommerhuse omkring.

Sommerhus

Det skal være nemt for dig at sortere og komme af med dit affald i Fredericia. Derfor har vi her samlet informationer til dig, som har et sommerhus med egen affaldsløsning med en to-delt 240 liter plastbeholder og sække til genbrug. 

Din todelte affaldsbeholder bliver tømt hver 14. dag og skal på tømmedagen stå fremme ved skel i tidsrummet 6.00-18.00. Låget på beholderen skal være helt lukket. I beholderen skal du sortere madaffald og restaffald hver for sig i almindelige affaldsposer - ikke bioplast eller komposterbare. 

Det er Fredericia Kommune, der ejer beholderen, og du må derfor ikke udsmykke den med klistermærker, navneskilte eller lignende. 

 

Placering af beholder

For at vores renovatører kan tømme dine affaldsbeholdere, er der en række krav til placering og adgangsvej, som du skal overholde:

 • På tømmedagen skal den todelte beholder placeres ved skel. De andre dage, må du placere affaldsbeholderen efter eget ønske på din grund.
 • Adgangsvejen til beholderen skal være plan, jævn og med fast underlag som for eksempel fliser eller asfalt. Der må ikke være trapper eller trin.
 • Adgangsvejen skal være ryddet for sne, is, beplantninger og genstande, der kan spærre.
 • Hunde må ikke være til fare eller gene.
 • Adgangsvejen skal være velbelyst.
 • Hjælp din skraldemand ved at vende håndtaget på beholderen ud mod adgangsvejen. Dette sparer mange vrid dagligt.

Der er mulighed for at tilkøbe afhentning på grunden, hvis adgangsforholdene i øvrigt er i orden. 

 

Ekstra affald

Har du mere affald end hvad der er plads til i din affaldsbeholder, er det vigtigt ikke at presse affaldet fast i beholderen, da det kan betyde at vi ikke kan tømme den. Hvis du har så meget affald, at du ikke kan lukke låget på din affaldsbeholder, har du i stedet flere muligheder, du kan benytte dig af.

Du kan sortere dit affald
Når du sorterer pap, papir, plast, glas, metal, flamingo og tøj og sko fra til genbrug, får du god plads i skraldespanden. Samtidig gavner du både miljøet og pengepungen. Er du i tvivl om, hvordan bestemte materialer skal sorteres, er der hjælp at hente i vores sorteringsguide.

Bruge en ekstra affaldssæk
Har du glemt at sætte din affaldsbeholder frem til tømning eller har du bare ekstra meget affald, kan du eventuelt sætte en ekstra affaldssæk sammen med din affaldsbeholder til næste tømning. Du kan skal blot købe et sækkemærke til 25 kr/sæk og sætte på sækken, inden du stiller den ud til afhentning. Se mere her
Sækken må af hensyn til arbejdsmiljø max veje 12 kg. 

Bestille en ekstra affaldsbeholder
Har du gentagne gange for meget affald på din adresse, kan du bestille en ekstra affaldsbeholder. Det gør du via selvbetjening.

Er fryseren stået af?
Er din fryser gået i stykker, kan du på hverdage henvende dig på telefon 7210 6367. Så vil de henvise dig til den rette behandling og betaling af affaldet.

 

I Fredericia indsamler vi genanvendelige materialer og små effekter til genbrug i klare sække. Dem leverer vi til dig i efteråret. Har du brug for ekstra sække, kan du købe dem i genbrugsbutikken på Nordre Kobbelvej, genbrugspladsen på Bundgårdsvej eller benytte andre klare plastsække.

Det er vigtigt, at hver affaldstype kommer i hver sin sæk og den må maks veje 12 kg. Sækkene indsamles én gang månedligt (juli undtaget) og skal sættes ud ved skel senest kl. 7.00 på afhentningsdagen. Undgå at affaldet flyver rundt ved at sætte de tunge sække oven på de lette - luk ikke sækkene med strips eller knude.

I sækkene kan du sortere: 

Du må lægge batterier og småt elektronik i hver sin frysepose på max 4 liter. Læg posen på din affaldsbeholder til mad- og restaffald på din tømmedag. Husk at binde knude på posen. 

I Fredericia kan du få hentet farligt affald ved din husstand i den røde kasse. Kassen er udelukkende til farligt affald - du må ikke bruge den til hverken batterier eller småt elektronik.

 

Hvad er farligt affald?

Farligt affald er affald, der udviser farlige egenskaber pga. dets indhold af farlige stoffer. Affaldet kan fx være sundhedsfarligt, skadeligt for miljøet, brandfarligt, ætsende eller giftigt. På emballagen kan du som regel se, om der er tale om farligt affald. Du kan kigge efter disse faresymboler: 

Er du i tvivl om materialet skal sorteres som farligt affald, kan du bruge sorteringsguiden

 

Sådan bestiller du en kasse

Vi udleverer ikke automatisk kasser til alle husstande, men kun efter forudgående dialog og bestilling. 

Har du sække til genbrug?

Kontakt os for at bestille en kasse. Det gør du på mail affald.genbrug@fredericia.dk eller på telefon 72106367. Du er også velkommen til at henvende dig i vores Administration på 1. sal på Nordre Kobbelvej 9. 

Har du en fælles affaldsløsning/miljøstation? 

Bor du i en etageejendom, er det din udlejer, vicevært eller udvalgt kontaktperson, der er ansvarlig for at bestille en kasse på mail affald.genbrug@fredericia.dk eller på telefon 72106367. 

 

Sådan bruger du kassen

I kassen til farligt affald, kan du lægge spraydåser, acetone, sparepærer og andet småt farligt affald.
Er dit farlige affald for stort til at være i kassen, kan du aflevere det på en af vores genbrugspladser.

Følg disse retningslinjer - både for din og for vores medarbejderes sikkerhed:

 • Kassen må max veje 4 kg.
 • Pak affaldet i original emballage, eller påsæt et mærkat, der beskriver indholdet.
 • Skru alle låg ordentligt på.
 • Stil beholderen oprejst, så indholdet ikke kan løbe ud.
 • Læg ikke skarpe eller spidse genstande i kassen.
 • Sørg for, at lukke kassens låg ordentligt til.

 

Sådan gør du, når kassen er fuld

Har du sække til genbrug?
Sæt kassen ud sammen med dine sække til genbrug på din sædvanlige hentedag. Se din hentedag her.

Har du en fælles affaldsløsning/miljøstation?
Bor du et sted, hvor I har en fælles affaldsløsning som fx containere eller nedgravede beholdere, skal din udlejer, vicevært eller lign. bestille afhentning af kassen på mail affald.genbrug@fredericia.dk eller på telefon 7210 6367.

OBS!
Vi tager kun kassen med, hvis adressefeltet på lågets label er udfyldt korrekt. Kassen afhentes ikke i juli måned.