Grønt banner fra Miljøstyrelsen fra kampagnen

Nye krav til affaldssortering på arbejdspladser

20. december 2022

Med Affaldsbekendtgørelsen fra januar 2021 er der kommet krav til ensrettet sortering af affald. Fra udgangen af 2022 vil sorteringskriterierne gælde for husholdningslignede affald på arbejdspladser. Reglerne skal sikre, at vi sorterer vores affald i endnu højere grad – også når vi er på arbejde. Vi er godt i gang, men der er potentiale for, at vi kan blive endnu bedre og sortere flere typer affald.

For at hjælpe arbejdspladserne godt på vej har Miljøstyrelsen lanceret en kampagne, hvor der blandt andet kan findes svar på, hvad husholdningslignede affald er, og hvilke affaldstyper der skal sorteres i. Kampagnen indeholder desuden materiale, der kan tilpasses arbejdspladsen, så der kommer den rette mærkning på affaldsbeholderne med vejledning om, hvad der må smides i de enkelte beholdere.  

Du finder Miljøstyrelsens kampagne her

Til nyhedsoversigten