Selvbetjening

Nyt regulativ for husholdningsaffald i høring

02. marts 2021

Fredericia Byråd har den 1. marts 2021 vedtaget at sende forslag til regulativ for husholdningsaffald for Fredericia Kommune, i høring i 4 uger, frem til og med den 31. marts 2021.

På baggrund af ny national lovgivning har Fredericia Kommune udarbejdet et regulativ for husholdningsaffald, som nu er i høring. Regulativet skal afløse det nugældende regulativ fra 2011.

Forskellen på det nugældende regulativ fra 2011 er primært i forhold til den nye opdeling af dagrenovationen i madaffald og restaffald. Ordningen for grønt affald erstattes med ordningen madaffald, som bl.a. inkluderer kød, yoghurt og pasta sammen med det øvrige grønne køkkenaffald.

Madaffald og restaffald opsamles i 240 liter affaldsbeholdere, med et rum til madaffald (40% af beholderen) og et rum til restaffald (60% af beholderen). Beholderne leveres af og tilhører Fredericia Kommune. For etageboliger og lignende kan der vælges beholdere til udelukkende madaffald eller restaffald. Der bliver mulighed for tilkøb af afhentningen af beholderen op til 45 m fra skel.

Genbrugsafhentningen af papir, pap, glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner og tekstiler fortsætter uændret. Også for haveaffald fortsætter den nuværende ordning, hvor haveaffaldet kan hjemmekomposteres eller afleveres på genbrugspladserne. 

Læs de oftest stillede spørgsmål her.

Læs mere om det nye regulativ:

Udkast til regulativ for husholdningsaffald (åbnes i nyt vindue)

Bilag 1. Adgangsveje til og placering af affaldsbeholder (åbnes i nyt vindue)

Bilag 2. Beholderstørrelser (åbnes i nyt vindue)

 

I høringsperioden kan enhver indsende kommentarer til forslaget til: Fredericia Kommune, Affald & Genbrug, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, eller på mail: affald.genbrug@fredericia.dk.

Til nyhedsoversigten