Regulativ for erhvervsaffald i høring

08. september 2023

Fredericia Byråd har den 4. september 2023 vedtaget at sende forslag til ændret ”Regulativ for erhvervsaffald for Fredericia Kommune” i høring i 4 uger, frem til den 6. oktober 2023.

Byrådet har senest godkendt en opdatering af Regulativ for erhvervsaffald for Fredericia Kommune i 2011. I de senere år er der vedtaget flere nye ændringer i national lovgivning på affaldsområdet. Regulativ for erhvervsaffald er således præciseret, mens de vigtigste opdateringer er beskrevet herunder:

Kommunal indsamling af husholdningslignende restaffald skal i dag ske til en af Forsyningstilsynet defineret markedsprismodel som beregnes af den enkelte kommune. Der skelnes ikke længere mellem, om virksomhederne er beliggende i blandede bolig- og erhvervsejendomme eller ej.

Beskrivelse af ordning for kildesorteret affald egnet til materialenyttiggørelse fra kommunale virksomheder og institutioner, har manglet og er således indført i forslaget til det opdaterede regulativ.

Med baggrund i det aktuelle forsøg med privates brug af genbrugspladser på tværs af kommunegrænser i Trekantområdet, er der indført afsnit om muligheden for at udføre forsøgsordninger.

I høringsperioden kan enhver indsende kommentarer til forslaget senest den 6. oktober 2023, til affald.genbrug@fredericia.dk eller til Fredericia Kommune, Affald & Genbrug, Gothersgade 20, 7000 Fredericia.

 

Se forslag, under Bilag.

Bilag

Til nyhedsoversigten