Inspiration til læringsforløb

Der findes rigtig mange gode materialer og læringsforløb som relaterer sig til affald og genbrug. Her har vi samlet nogle af de mange tilbud som er henvendt til hhv. førskole, indskoling, mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelser.  

Deltag i Affaldsindsamlingen sammen med Danmarks Naturfredningsforening  

Nøgleord: affald i naturen, affaldssortering, nedbrydningstider 

Kort om tilbuddet: Hvert forår inviterer Danmarks Naturfredningsforening (DN) alle skoler, institutioner og borgere til at deltage i den nationale affaldsindsamling. Alle kan frit tilmelde sig på DN’s webside, og så ellers gå i gang med at indsamle henkastet affald i lokalområdet. Ved tilmelding får man tilsendt poser fra DN, som man kan indsamle affaldet i.  

Efter i har indsamlet affaldet, kan i dele det op i to grupper alt efter om i tror tingene er smidt eller tabt i naturen. Det giver anledning til nogle gode snakke.  

Med miljøstyrelsens Skraldesafari kan man desuden kigge på sit affald og regne ud, hvor mange års nedbrydningstid, man har sparet kloden for. Fx nedbrydes en bananskræl i naturen efter ca. en måned, for en avis tager det et år, mens det tager 10 år for en ispind at blive nedbrudt, 500 år for en sodavandsdåse og svimlende 1.000.000 år for et marmeladeglas.  

For at se affaldets nedbrydning med egne øjne, kan i prøve at grave tre ting ned (fx en bananskræl, noget avispapir og en sodavandsdåse), og så grave det op igen og kigge på det først efter en måned og så igen til næste års affaldsindsamling.  

I Fredericia tilbyder Ren By at hente det indsamlede affald på særligt udvalgte opsamlingssteder. Derudover er man velkommen til at aflevere affaldet på genbrugspladsen. 

Affaldsindsamlingen I For et Danmark uden affald - Affaldsindsamlingen

SkraldeSafari - Nedbrydningstid (plastikviden.dk)

 

Kreative affaldsinstrumenter med Danmarks Naturfredningsforening 

Kort om tilbuddet: Lav selv instrumenter af forskellige affaldstyper fx en guitar af en morgenmadspakke, en

 mundharmonika af to ispinde og et rasleæg af en plastbøtte. Brug farvenoderne til at spille Mariehønen Evigglad sammen.  

Undervisningsmateriale for dagtilbud 2022 - Affaldsindsamlingen 

 

Opgavehæfte med Skraldemusene og Odense Renovation 

Nøgleord: affaldssortering, piktogrammer 

Beskrivelse af tilbuddet: Odense Renovation har lavet et opgavehæfte for de største børnehavebørn og de mindste i indskolingen. Her lærer børnene om affaldssortering, genbrug og de nationale affaldspiktogrammer.  

Hæftet kan gratis downloades via Odense Renovations webside på liket nedenfor.  

Skraldemus - Odense Renovation 

 

Besøg Økolariet i Vejle og lær om affald og ressourcer 

Nøgleord: Affald, affaldssortering, ressourcer, genbrug  

Kort om tilbuddet: Økolariet i Vejle er et videns- og oplevelsescenter, som er drevet og ejet af Vejle Kommune. Der er gratis entre for alle og derudover tilbud om undervisningsforløb som koster ca. 200-500 kr. pr. gruppe. 

Økolariet tilbyder undervisningstilbuddet Skrald og sjov 1 til førskolegrupper. Tilbuddet består bl.a. af praktiske opgaver i Økolariets udstillinger, hvor børnene skal lære om affald som en ressource og vigtigheden af at sortere affaldet og hvordan vi kan skabe mindre affald.  

I kan også hente en såkaldt Affaldskasse hos Økolariet. Kassen er fyldt med affaldsrelaterede bøger og aktiviteter, og I kan låne den gratis i fire uger ad gangen.  

Undervisningstilbud (okolariet.dk)

Deltag i Affaldsindsamlingen sammen med Danmarks Naturfredningsforening  

Nøgleord: affald i naturen, affaldssortering, nedbrydningstider 

Kort om tilbuddet: Hvert forår inviterer Danmarks Naturfredningsforening (DN) alle skoler, institutioner og borgere til at deltage i den nationale affaldsindsamling. Alle kan frit tilmelde sig på DN’s webside, og så ellers gå i gang med at indsamle henkastet affald i lokalområdet. Ved tilmelding får man tilsendt poser fra DN, som man kan indsamle affaldet i.  

Efter i har indsamlet affaldet, kan i dele det op i to grupper alt efter om i tror tingene er smidt eller tabt i naturen. Det giver anledning til nogle gode snakke.  

Med miljøstyrelsens Skraldesafari kan man desuden kigge på sit affald og regne ud, hvor mange års nedbrydningstid, man har sparet kloden for. Fx nedbrydes en bananskræl i naturen efter ca. en måned, for en avis tager det et år, mens det tager 10 år for en ispind at blive nedbrudt, 500 år for en sodavandsdåse og svimlende 1.000.000 år for et marmeladeglas.  

For at se affaldets nedbrydning med egne øjne, kan i prøve at grave tre ting ned (fx en bananskræl, noget avispapir og en sodavandsdåse), og så grave det op igen og kigge på det først efter en måned og så igen til næste års affaldsindsamling.  

I Fredericia tilbyder Ren By at hente det indsamlede affald på særligt udvalgte opsamlingssteder. Derudover er man velkommen til at aflevere affaldet på genbrugspladsen. 

Affaldsindsamlingen I For et Danmark uden affald - Affaldsindsamlingen  

SkraldeSafari - Nedbrydningstid (plastikviden.dk) 

 

Deltag i Returkampen med Dansk Retursystem  

Nøgleord: affaldssortering, genanvendelse, cirkulær økonomi 

Kort om tilbuddet: Returkampen tager udgangspunkt i projektbaseret undervisning og er inspireret af STEAM-undervisning (for fagene Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics). Eleverne opfordres til at være undersøgende, nysgerrige og tænke i løsninger og idéer på konkrete og relevante problemstillinger. 

Returkampen består af to specialudviklet læringsforløb målrettet børn i hhv. indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen.  

Aktiviteter i Returkampen - skab øget fokus på genanvendelse (danskretursystem.dk)

 

Coops videoer med Professor Skrald og Skrotrobotterne 

Nøgleord: emballage, affaldssortering, genanvendelse 

Kort om tilbuddet: Coop har lavet små videoer om affald, emballage og genanvendelse til indskolingen. Fx viser den første video forskellen på gulerødder der i syv dage er opbevaret i emballage sammenlignet med gulerødder som ikke er emballeret. Ud over videoerne, kan man få tilsendt en gratis elevbog og besøge websiden for mere info (se links nederst på siden). 

Professor Skrald og skrotrobotterne (skolekontakten.dk) 

 

Opgavehæfte med Skraldemusene og Odense Renovation 

Nøgleord: affaldssortering, piktogrammer 

Beskrivelse af tilbuddet: Odense Renovation har lavet et opgavehæfte for de største børnehavebørn og de mindste i indskolingen. Her lærer børnene om affaldssortering, genbrug og de nationale affaldspiktogrammer.  

Hæftet kan gratis downloades via Odense Renovations webside på liket nedenfor.  

Skraldemus - Odense Renovation 

 

Besøg Økolariet i Vejle og lær om affald og ressourcer 

Nøgleord: Affald, affaldssortering, ressourcer, genbrug  

Kort om tilbuddet: Økolariet i Vejle er et videns- og oplevelsescenter, som er drevet og ejet af Vejle Kommune. Der er gratis entre for alle og derudover tilbud om undervisningsforløb som koster ca. 200-500 kr. pr. gruppe. 

Økolariet tilbyder undervisningstilbuddet Skrald og sjov 2 til børn i indskolingen. Tilbuddet består bl.a. af praktiske opgaver i Økolariets udstillinger, hvor børnene skal lære om affald som en ressource og vigtigheden af at sortere affaldet og hvordan vi kan skabe mindre affald.  

Undervisningstilbud (okolariet.dk)

Deltag i Affaldsindsamlingen sammen med Danmarks Naturfredningsforening  

Nøgleord: affald i naturen, affaldssortering, nedbrydningstider 

Kort om tilbuddet: Hvert forår inviterer Danmarks Naturfredningsforening (DN) alle skoler, institutioner og borgere til at deltage i den nationale affaldsindsamling. Alle kan frit tilmelde sig på DN’s webside, og så ellers gå i gang med at indsamle henkastet affald i lokalområdet. Ved tilmelding får man tilsendt poser fra DN, som man kan indsamle affaldet i.  

Efter i har indsamlet affaldet, kan i dele det op i to grupper alt efter om i tror tingene er smidt eller tabt i naturen. Det giver anledning til nogle gode snakke.  

Med miljøstyrelsens Skraldesafari kan man desuden kigge på sit affald og regne ud, hvor mange års nedbrydningstid, man har sparet kloden for. Fx nedbrydes en bananskræl i naturen efter ca. en måned, for en avis tager det et år, mens det tager 10 år for en ispind at blive nedbrudt, 500 år for en sodavandsdåse og svimlende 1.000.000 år for et marmeladeglas.  

For at se affaldets nedbrydning med egne øjne, kan i prøve at grave tre ting ned (fx en bananskræl, noget avispapir og en sodavandsdåse), og så grave det op igen og kigge på det først efter en måned og så igen til næste års affaldsindsamling.  

I Fredericia tilbyder Ren By at hente det indsamlede affald på særligt udvalgte opsamlingssteder. Derudover er man velkommen til at aflevere affaldet på genbrugspladsen. 

Affaldsindsamlingen I For et Danmark uden affald - Affaldsindsamlingen

SkraldeSafari - Nedbrydningstid (plastikviden.dk)

 

Klimaklog på to minutter: Lær om affaldshierarkiet og cirkulær økonomi med Danmarks Naturfredningsforening  

Nøgleord: affaldshierarkiet, cirkulær økonomi, affaldsmængder, engangsemballage og plastik 

Kort om tilbuddet: Danmarks Naturfredningsforening har lavet en række korte videoer med forskellige affaldsrelaterede emner samt et læringsforløb om emnet. Under hver video er spørgsmål, som kan diskuteres i klassen.  

Øverst på siden er link til en lærervejledning og nederst på siden er link til det samlede læringsforløb.  

Tilbuddet er opbygget omkring (1) innovation, (2) aktuelle problemstillinger/problembaseret læring og (3) samarbejde/kollaboration. 

Undervisningsmaterialer for mellemtrinet 2022 - Affaldsindsamlingen 

 

Deltag i Returkampen med Dansk Retursystem  

Nøgleord: affaldssortering, genanvendelse, cirkulær økonomi 

Kort om tilbuddet: Returkampen tager udgangspunkt i projektbaseret undervisning og er inspireret af STEAM-undervisning (for fagene Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics). Eleverne opfordres til at være undersøgende, nysgerrige og tænke i løsninger og idéer på konkrete og relevante problemstillinger. 

Returkampen består af to specialudviklet læringsforløb målrettet børn i hhv. indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen.  

Aktiviteter i Returkampen - skab øget fokus på genanvendelse (danskretursystem.dk)

 

Besøg Økolariet i Vejle og lær om plastikudfordringer på kloden i dag 

Nøgleord: Affald, affaldssortering, ressourcer, genbrug  

Kort om tilbuddet: Økolariet i Vejle er et videns- og oplevelsescenter, som er drevet og ejet af Vejle Kommune. Der er gratis entre for alle og derudover tilbud om undervisningsforløb som koster ca. 500-1000 kr. pr. gruppe. 

Økolariet tilbyder undervisningstilbuddet Plastik fantastik 1 til elever på mellemtrinnet. Tilbuddet består bl.a. af praktiske aktiviteter og undersøgelser i Økolariets udstillinger, hvor eleverne skal finde viden, konsekvenser og løsninger på plastikudfordringer i verden i dag.  

Efter tilbuddet har eleverne viden om (1) stoffer/materialers egenskaber og kredsløb, (2) produktioners afhængighed og påvirkning af naturgrundlaget samt (3) enkle principper for bæredygtighed. 

Undervisningstilbud (okolariet.dk)

 

Miljøstyrelsen formidler om vigtige strategier og lovgivning på affaldsområdet  

Nøgleord: cirkulær økonomi, affaldshierarkiet, affaldssortering, producentansvar, lovgivning, strategier, ”Danmark uden affald II – strategi for affaldsforebyggelse”. 

Kort om tilbuddet: Miljøstyrelsen står bag meget af den lovgivning, som præger affaldsområdet. På styrelsens webside kan du bl.a. se en spændende video om overgangen fra en lineær til en cirkulær økonomi.  

Du kan også se videoer om affaldssortering og få svar på, hvilket materiale der med få fejlsorteret gram kan ødelægge et helt ton glasaffald.  

Affaldsforebyggelse: Strategi og aktiviteter (mst.dk)

Affald: Sortér og genanvend dit affald (mst.dk)

Deltag i Affaldsindsamlingen sammen med Danmarks Naturfredningsforening  

Nøgleord: affald i naturen, affaldssortering, nedbrydningstider 

Kort om tilbuddet: Hvert forår inviterer Danmarks Naturfredningsforening (DN) alle skoler, institutioner og borgere til at deltage i den nationale affaldsindsamling. Alle kan frit tilmelde sig på DN’s webside, og så ellers gå i gang med at indsamle henkastet affald i lokalområdet. Ved tilmelding får man tilsendt poser fra DN, som man kan indsamle affaldet i.  

Efter i har indsamlet affaldet, kan i dele det op i to grupper alt efter om i tror tingene er smidt eller tabt i naturen. Det giver anledning til nogle gode snakke.

  

Med miljøstyrelsens Skraldesafari kan man desuden kigge på sit affald og regne ud, hvor mange års nedbrydningstid, man har sparet kloden for. Fx nedbrydes en bananskræl i naturen efter ca. en måned, for en avis tager det et år, mens det tager 10 år for en ispind at blive nedbrudt, 500 år for en sodavandsdåse og svimlende 1.000.000 år for et marmeladeglas.  

For at se affaldets nedbrydning med egne øjne, kan i prøve at grave tre ting ned (fx en bananskræl, noget avispapir og en sodavandsdåse), og så grave det op igen og kigge på det først efter en måned og så igen til næste års affaldsindsamling.  

I Fredericia tilbyder Ren By at hente det indsamlede affald på særligt udvalgte opsamlingssteder. Derudover er man velkommen til at aflevere affaldet på genbrugspladsen. 

Affaldsindsamlingen I For et Danmark uden affald - Affaldsindsamlingen

SkraldeSafari - Nedbrydningstid (plastikviden.dk)

 

Lær om affaldshierarkiet og cirkulær økonomi med Danmarks Naturfredningsforening 

Nøgleord: affaldshierarkiet, cirkulær økonomi, affaldsmængder, engangsemballage og plastik 

Kort om tilbuddet: Danmarks Naturfredningsforening har lavet en række korte videoer med forskellige affaldsrelaterede emner samt et læringsforløb om emnet. Under hver video er spørgsmål, som kan diskuteres i klassen.  

Øverst på siden er link til en lærervejledning og nederst på siden er link til det samlede læringsforløb.  

Tilbuddet er opbygget omkring (1) innovation, (2) aktuelle problemstillinger/problembaseret læring og (3) samarbejde/kollaboration. 

Om affald - Affaldsindsamlingen

 

Deltag i Returkampen med Dansk Retursystem  

Nøgleord: affaldssortering, genanvendelse, cirkulær økonomi 

Kort om tilbuddet: Returkampen tager udgangspunkt i projektbaseret undervisning og er inspireret af STEAM-undervisning (for fagene Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics). Eleverne opfordres til at være undersøgende, nysgerrige og tænke i løsninger og idéer på konkrete og relevante problemstillinger. 

Returkampen består af to specialudviklet læringsforløb målrettet børn i hhv. indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen.  

Aktiviteter i Returkampen - skab øget fokus på genanvendelse (danskretursystem.dk)

 

Besøg Økolariet i Vejle og lær om klodens vigtige råstoffer og plastikudfordringer 

Nøgleord: Affald, affaldssortering, ressourcer, genbrug  

Kort om tilbuddet: Økolariet i Vejle er et videns- og oplevelsescenter, som er drevet og ejet af Vejle Kommune. Der er gratis entre for alle og derudover tilbud om undervisningsforløb som koster ca. 500-1000 kr. pr. gruppe. 

Økolariet tilbyder undervisningstilbuddet Plastik fantastik 2 til elever i udskolingen. Tilbuddet består bl.a. af praktiske aktiviteter og undersøgelser i Økolariets udstillinger, hvor eleverne skal finde viden, konsekvenser og løsninger på plastikudfordringer i verden i dag.  

Efter tilbuddet har eleverne viden om (1) stofkredsløb, økosystemer, fødekæder og fødenet (biologi), (2) stoffers egenskaber og miljøpåvirkning (fysik/kemi) samt (3) miljømæssige og samfundsmæssige konsekvenser af udnyttelse af naturgrundlaget (geografi). 

Derudover tilbyder Økolariet undervisningstilbuddet Jagten på råsofferne, som er et spil-baseret undervisningsforløb, hvor eleverne konkurrerer mod hinanden i grupper om at skaffe mest viden om nogle af de råstoffer, der anvendes i moderne teknologi. 

Spillet kombinerer informationssøgning på plancher, udførelse af praktiske forsøg og opgaveløsning på tablet/smartphone, mens elevgrupperne erobrer retten til minedrift på det store verdenskort, som er spillets samlingspunkt. 

Tilbuddet ligger fagligt inden for samfundsfag, geografi samt fysik/kemi og retter sig mod elever på 7.-10. klassetrin. 

Undervisningstilbud (okolariet.dk)

 

Miljøstyrelsen formidler om vigtige strategier og lovgivning på affaldsområdet  

Nøgleord: cirkulær økonomi, affaldshierarkiet, affaldssortering, producentansvar, lovgivning, strategier, ”Danmark uden affald II – strategi for affaldsforebyggelse”. 

Kort om tilbuddet: Miljøstyrelsen står bag meget af den lovgivning, som præger affaldsområdet. På styrelsens webside kan du bl.a. se en spændende video om overgangen fra en lineær til en cirkulær økonomi.  

Du kan også se videoer om affaldssortering og få svar på, hvilket materiale der med få fejlsorteret gram kan ødelægge et helt ton glasaffald.  

Affaldsforebyggelse: Strategi og aktiviteter (mst.dk)

Affald: Sortér og genanvend dit affald (mst.dk)

 

Find affaldsinformation blandt Dansk Affaldsforenings udgivelser 

Nøgleord: affaldssortering, deponi, emballage, forebyggelse, genanvendelse, genbrug, plastik, tekstiler, verdensmål 

Kort om tilbuddet: Dansk affaldsforening (DAF) har samlet en masse viden om forskellige affaldsrelaterede emner. Teksterne er i den svære og lidt tungere ende, men det kan være en god informationskilde fx til opgaver eller projektforløb.  

Udgivelser | Dansk Affaldsforening 

 

Slå op i DAKOFA’s vidensbank og bliv klogere på cirkulær økonomi, affaldsforebyggelse og meget andet  

Nøgleord: cirkulær økonomi, plast, organisk affald (madaffald), elektronikskrot, affaldsforbrænding 

Kort om tilbuddet: DAKOFA har samlet en masse viden om forskellige affaldsrelaterede emner. Teksterne er i den svære og lidt tungere ende, men det kan være en god informationskilde fx til opgaver eller projektforløb. 

Klik på det emne du vil læse om, scroll ned og klik ”Læs mere”.   

DAKOFA - Vidensbank - Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Deltag i Affaldsindsamlingen sammen med Danmarks Naturfredningsforening  

Nøgleord: affald i naturen, affaldssortering, nedbrydningstider 

Kort om tilbuddet: Hvert forår inviterer Danmarks Naturfredningsforening (DN) alle skoler, institutioner og borgere til at deltage i den nationale affaldsindsamling. Alle kan frit tilmelde sig på DN’s webside, og så ellers gå i gang med at indsamle henkastet affald i lokalområdet. Ved tilmelding får man tilsendt poser fra DN, som man kan indsamle affaldet i.  

Efter i har indsamlet affaldet, kan i dele det op i to grupper alt efter om i tror tingene er smidt eller tabt i naturen. Det giver anledning til nogle gode snakke.  

Med miljøstyrelsens Skraldesafari kan man desuden kigge på sit affald og regne ud, hvor mange års nedbrydningstid, man har sparet kloden for. Fx nedbrydes en bananskræl i naturen efter ca. en måned, for en avis tager det en måned mens det tager 10 år får en ispind at blive nedbrudt, 500 år for en sodavandsdåse og svimlende 1.000.000 år for et marmeladeglas.  

For at se affaldets nedbrydning med egne øjne, kan i prøve at grave tre ting ned (fx en bananskræl, noget avispapir og en sodavandsdåse), og så grave det op igen og kigge på det først efter en måned og så igen til næste års affaldsindsamling.  

I Fredericia tilbyder Ren By at hente det indsamlede affald på særligt udvalgte opsamlingssteder. Derudover opstiller Affald & Genbrug særlige containere på de to genbrugspladser, hvor man er velkommen til at komme og aflevere affaldet. 

Affaldsindsamlingen I For et Danmark uden affald - Affaldsindsamlingen

 

Lær om affaldshierarkiet og cirkulær økonomi med Danmarks Naturfredningsforening 

Nøgleord: affaldshierarkiet, cirkulær økonomi, affaldsmængder, engangsemballage og plastik 

Kort om tilbuddet: Danmarks Naturfredningsforening har lavet en række korte videoer med forskellige affaldsrelaterede emner samt et læringsforløb om emnet. Under hver video er spørgsmål, som kan diskuteres i klassen.  

Øverst på siden er link til en lærervejledning og nederst på siden er link til det samlede læringsforløb.  

Tilbuddet er opbygget omkring (1) innovation, (2) aktuelle problemstillinger/problembaseret læring og (3) samarbejde/kollaboration. 

Om affald - Affaldsindsamlingen

 

Besøg Økolariet i Vejle og lær om klodens vigtige råstoffer  

Nøgleord: Affald, affaldssortering, ressourcer, genbrug  

Kort om tilbuddet: Økolariet i Vejle er et videns- og oplevelsescenter, som er drevet og ejet af Vejle Kommune. Der er gratis entre for alle og derudover tilbud om undervisningsforløb som koster ca. 500-1000 kr. pr. gruppe. 

Økolariet tilbyder undervisningstilbuddet Jagten på råsofferne, som er et spil-baseret undervisningsforløb, hvor eleverne konkurrerer mod hinanden i grupper om at skaffe mest viden om nogle af de råstoffer, der anvendes i moderne teknologi. 

Spillet kombinerer informationssøgning på plancher, udførelse af praktiske forsøg og opgaveløsning på tablet/smartphone, mens elevgrupperne erobrer retten til minedrift på det store verdenskort, som er spillets samlingspunkt. 

Tilbuddet er velegnet til undervisningen i kemi, naturgeografi og NV-forløb. 

Undervisningstilbud (okolariet.dk)

 

Miljøstyrelsen formidler om vigtige strategier og lovgivning på affaldsområdet  

Nøgleord: cirkulær økonomi, affaldshierarkiet, affaldssortering, producentansvar, lovgivning, strategier, ”Danmark uden affald II – strategi for affaldsforebyggelse”. 

Kort om tilbuddet: Miljøstyrelsen står bag meget af den lovgivning, som præger affaldsområdet, og kan dermed være en god informationskilde fx til opgaver eller projektforløb. På styrelsens webside kan du bl.a. læse om den nationale affaldsstrategi og du kan se en spændende video om overgangen fra en lineær til en cirkulær økonomi.  

Du kan også se videoer om affaldssortering og få svar på, hvilket materiale der med få fejlsorteret gram kan ødelægge et helt ton glasaffald.  

Affaldsforebyggelse: Strategi og aktiviteter (mst.dk)

Affald: Sortér og genanvend dit affald (mst.dk)

 

Find affaldsinformation blandt Dansk Affaldsforenings udgivelser 

Nøgleord: affaldssortering, deponi, emballage, forebyggelse, genanvendelse, genbrug, plastik, tekstiler, verdensmål 

Kort om tilbuddet: Dansk affaldsforening (DAF) har samlet en masse viden om forskellige affaldsrelaterede emner. Teksterne kan være en god informationskilde fx til opgaver eller projektforløb.  

Udgivelser | Dansk Affaldsforening

 

Slå op i DAKOFA’s vidensbank og bliv klogere på cirkulær økonomi, affaldsforebyggelse og meget andet  

Nøgleord: cirkulær økonomi, plast, organisk affald (madaffald), elektronikskrot, affaldsforbrænding 

Kort om tilbuddet: DAKOFA har samlet en masse viden om forskellige affaldsrelaterede emner. Teksterne er i den lidt tungere ende, men det kan være en god informationskilde fx til opgaver eller projektforløb. 

Klik på det emne du vil læse om, scroll ned og klik ”Læs mere”.   

DAKOFA - Vidensbank - Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer