Selvbetjening

Udkast til affaldsplan nu i høring

02. juli 2021

Byrådet i Fredericia Kommune har den 28. juni 2021 besluttet at sende udkast til Affaldsplan for Fredericia Kommune i høring i 8 uger.

Den kommunale affaldsplan skal medvirke til at nå de europæiske, nationale og lokale strategier og mål på affaldsområdet, i den kommende 12-årige periode, med særlig fokus på de første 6 år. Affaldsplanen skal i den forbindelse baseres på arbejdet med ”Fredericia for Verdensmålene”, herunder genanvendelse og minimering af affaldsmængder, og optimal udnyttelse af ressourcerne.

Der er initiativer indenfor følgende fokusområder :

  • Indsamlingsordninger
  • Genbrugspladser og deponi
  • Affald i det offentlige rum
  • Cirkulær økonomi og værdikædebetragtninger
  • Kommunale institutioner
  • Bygge- og nedrivningsaffald samt erhverv
  • Øget samarbejde
  • Information og kommunikation

Affaldsplanens indsatsområder og initiativer er afstemt i forhold til "Handlingsplan for cirkulær økonomi, National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032”.

Læs udkastet her.

Fredericia Kommune har miljøscreenet udkastet til Affaldsplan, efter Miljøvurderingsloven, og fundet, at der ikke skal foretages yderligere miljøvurdering af Affaldsplanen.

Læs mere om miljøscreeeningen her.

 

Affaldsplanen er i offentlig høring fra den 28. juni til den 23. august 2021. I den periode kan alle komme med input til udkastet. Eventuelle input til udkastet til Affaldsplan sendes til Fredericia Kommune, Affald & Genbrug, på mail: affald.genbrug@fredericia.dk, eller Fredericia Kommune, Affald & Genbrug, Nordre Kobbelvej 9, 7000 Fredericia.  

 

Til nyhedsoversigten