Selvbetjening

Fælles affaldsløsninger

Hvis du er ejer af en etageejendom eller lignende, er der to muligheder for fælles affaldsløsninger: Traditionelle beholdere/minicontainere eller en nedgravet løsning.

 

Beholdere/minicontainere

Den almindelige beholder/minicontainer er en meget fleksibel løsning, hvor du kan til- og fravælge beholdere efter det behov, der er i ejendommen. Du kan også vælge at få oprettet et fælles affaldsrum/miljøstation med containere til både rest- og madaffald samt genanvendelige materialer. Til miljøstationer/affaldsrum kan du som ejer vælge mellem forskellige størrelser containere til affaldet. Kontakt os for at aftale og bestille containere til de forskellige affaldstyper.

Vær opmærksom på, at affaldsbeholderne ikke må overfyldes. Låget skal kunne lukkes helt, og der må ikke sidde noget i klemme.

Du kan se en oversigt over beholdere til dagrenovation her.

 

Nedgravede løsninger 

Nedgravede affaldssystemer kan rumme store mængder affald, som opbevares under jorden. De skal ikke tømmes så ofte, og de fylder langt mindre over jorden end traditionelle affaldscontainere. Her kan du også kombinere med en miljøstation til det genanvendelige affald. Læs mere om retningslinjerne for nedgravede affaldsbeholdere (åbnes i nyt vindue).

Ønsker du som udlejer at etablere nedgravede beholdere, skal du inden etablering kontakte os, for behandling og accept af den valgte løsning

 

Hvor meget affald?
Som udlejer er du forpligtet til at sørge for den tilstrækkelige kapacitet til at rumme lejernes affald.  Er der behov for en ekstra tømning af affald, kan du kontakte os.

I tabellen nedenfor vises en oversigt over forventet mængde af forskellige affaldstyper. Antallet af liter er fastsat ud fra, hvor meget affald en husstand har i gennemsnit om ugen: 

Affaldstype

 

Mængde

i liter pr. husstand pr. uge

Tømning

 

Restaffald

75

Hver 14. dag

Grønt affald*

10

Hver 14. dag

Papir

15

1 gang pr. måned

Glas

6

1 gang pr. måned

Pap

15

1 gang pr. måned

Plast (hård plast)

6

1 gang pr. måned

Plast (blød plast)

6

1 gang pr. måned

Metal/flamingo

6

1 gang pr. måned

*Grønt affald tømmes ikke efter 1. juli 2021. 

 

Skal du bygge nyt?

Der bygges rigtig meget i disse år i Fredericia. Til alle nye byggerier hører også at få etableret den bedste affaldsløsning til både dagrenovation (mad og restaffald) og indsamling af genanvendelige fraktioner.

Vi anbefaler alle bygherrer på et tidligt tidspunkt i byggeprocessen at indgå i en konstruktiv dialog med os om at finde den bedste løsning til det enkelte byggeri.

En god affaldsløsning skal opfylde både funktionelle og æstetiske krav ved byggeriet. Den skal afstemmes efter antallet af boligenheder, beboersammensætningen og må gerne passe ind i  området uden at skæmme omgivelserne.